Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - του κ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη

π εκαιρί τς πετείου λώσεως τς ΚΠόλεως

Το κ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, Δρος Φιλ.

Καθηγητο Βυζαντινς ρχαιολογίας κα Τέχνης

  λωση τς Βασιλεύουσας π τος Τούρκους στ 1453, πρξε τ στορικ γεγονός, πο περισσότερο π κάθε λλο συγκλόνισε χι μόνο τ Γένος τν λλήνων, λλ κα κάθε νθρώπινη ψυχή. Μεγάλοι στοχαστς τ χαρακτήρισαν «μοιραία στιγμς τς νθρωπότητας»1. Στν ερωπαϊκ χρο που παρέμενε ζωηρ πίδραση το κλασικο νθρωπισμο κα ντυπωσιακ κραυγ το Ανείου Συλβίου Piccolomini, διαπρεπ λληνιστ, πο χαρακτήρισε τν πτώση τς Κωνσταντινουπόλεως ς «δεύτερο θάνατο το μήρου κα το Πλάτωνα κα ποξήρανση το ποταμο τς παιδεύσεως π τς πηγς τν Μουσν»2.

  Μ τν πτώση τς Πόλης σήμανε τ στορικ τέλος τς νατολικς Χριστιανικς Ρωμαϊκς Ατοκρατορίας. πεσε Πόλη φιερωμένη στν Παναγία, πεσε Νέα ερουσαλήμ, πο π τν δρυσή της κα διαίτερα π τν ποχ τς Συνόδου τς φέσου (431 μ.Χ.) μεταφέρθηκαν σ’ ατν λα τ χριστιανικ λείψανα κα πάνω π’ λα τ προσωπικ ντικείμενα τς Παναγίας, λεηλατήθηκαν ο ναρίθμητοι Ναο κα Μοναστήρια της, κε που «ο νδεδυμένοι τ γγελικν σχμα», συντηροσαν τν κύκλο τς σίγαστης προσευχς μ τος γίους κα τος σίους της.

  πεσε Πόλη π τ γρια στίφη τν βαρβάρων τς νατολς! Δν πεσε μως καρδι τς Βασιλεύουσας, ρθόδοξη Θεολογία κα Πίστη, τ ερ κα ο ρωές της, ο γιοι κα βέβαια μεγάλη Βυζαντιν Τέχνη, πο ατ διεμόρφωσε. Τ χριστιανικ βυζαντιν μνημεα, πολλ τραυματισμένα λλ ζωνταν ν κα σκόρπια σ μύριες μερις τς φηλίου. τσι, στν σημεριν πιφυλλίδα μας, θ ποφύγουμε θρηνητικος στοχασμούς, γι ν δομε τί οσιαστικό, ληθιν κα αώνιο πρόσφερε τ Βυζάντιο στν πολιτισμένο κόσμο.

  Θ χρησιμοποιήσουμε θέσειςγνμες σοφν, καταξιωμένων Βυζαντινολόγων, πο μ σοβαρότητα κα προκατάληπτα μελέτησαν τ κλέος τς Ρωμιοσύνης, ποδείχνοντας πς τ Βυζάντιο π τος κλασικος χρόνους, τν Μ. λέξανδρο κα τος διαδόχους του ποτέλεσε συνδετικ κρίκο μ τν νεοελληνικ περίοδο3, συνεχίζοντας τν θνική μας νότητα μ κύρια χαρακτηριστικ γνωρίσματα, τν λληνικ γλώσσα, τν λληνικ παράδοση κα κορυφαία τν ρθοδοξία.

  « λληνικς πολιτισμός, ρωμαϊκ πολιτικ θεωρία κα ρθόδοξη Χριστιανικ Πίστη ποτελον τ κύρια στοιχεα, πο καθόρισαν τν ξέλιξη το Βυζαντινο πολιτισμο», γράφει κ τν κορυφαίων βυζαντινολόγων Καθηγητς κα καδημαϊκς Γ. Ostrogovsky. «Χωρς ατ τ στοιχεα εναι δύνατον ν κατανοήσουμε τ Βυζάντιο»4.

  βυζαντινς κόσμος χι μόνο προλθε π τν λληνιστικό, λλ συνδεόταν μαζί του κα μ μία στορικ συγγένεια. πως στν λληνιστικό, τσι κα στν βυζαντιν κόσμο τ διάφορα στοιχεα συνδέονται κα ναρμονίζονται μεταξύ τους σ να κοιν πολιτιστικ σύνολο. «Τ Βυζάντιο πρόσφερε μία μεγάλη κα στορικ πηρεσία μ τ ν διατηρήσει μ γάπη τ ρχαα πολιτιστικ γαθά, ν καλλιεργήσει τν λληνικ παιδεία κα ν διαμορφώσει τν ρθόδοξη Πίστη. λληνικς πολιτισμς νώθηκε, ποστηρίζει σοφ Ostrogovsky, σ μι νέα μορφ κα συνδέθηκε ρρηκτα μ τν χριστιανικό. Τ Βυζάντιο δν ποστρέφεται τν κλασική, λληνικ σοφία (Καππαδόκες, Φώτιος κ.λπ.) λλ παρέμενε πάντοτε τ θεμέλιο τς πνευματικς του ζως. « λληνικ πιστήμη κα φιλοσοφία, λληνικ στοριογραφία κα ποίηση ποτελον τ μορφωτικ πίπεδο κα τν πι εσεβν βυζαντινν».

  « ρθόδοξη κκλησία οκειοποιήθηκε τν κληρονομι τς ρχαίας λληνικς φιλοσοφίας, χρησιμοποίησε τν ρολογία της, γι τ διαμόρφωση τς ρθόδοξης Χριστιανικς δογματικς διδασκαλίας»5.

  Ατς ο σοφς κα πόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις το Γ. Ostrogovsky εναι, νομίζω, πάντηση σαφς στς μπαθες Γιβωνικς κα ποτιμητικς θέσεις τν Δυτικν γι τ Βυζάντιο τν πληρωμένη σιωπ στ βιβλίο το Duroselle.

  Τν παιδευσία, τν λλειψη πνευματικς καλλιέργειας τν θεωροσαν τύχημα κα συμφορ ο βυζαντινοί. Μεγάλη πωσδήποτε, σως βασικ συμμετοχ στν κφραση λου ατο το οκουμενικο κα πολιτισμένου τρόπου ζως, εχε ρθόδοξη κκλησία μ τν ποκαλυπτικ λήθεια, γιατί βάση τς καθημερινς ζως ταν ο θεούμενοι Πατέρες κα γιοι, πο ζοσαν τ διδασκαλία το Χριστο κα πρξαν τ εκονογραφημένο εαγγέλιο τν βυζαντινν. Ο νορίες κα τ Μοναστήρια λειτουργοσαν ς φιλανθρωπικές, θεραπευτικς κοινότητες6.

  μως δύναμη κα τ κύρος το Βυζαντίου, τονίζει Ostrogovsky, στηρίχθηκε στν σωστ κατανεμημένο χρηματικό του πλοτο, το ποίου τ πιστωτικ ποθέματα ταν σχεδν νεξάντλητα στς περιόδους κμς. π τν λλη μεριά, συνεχίζει σοφς καθηγητής, τ κράτος ναπτύσσει, στς περιόδους κμς, αστηρ διαχείριση το δημοσίου χρήματος, μ ποτέλεσμα ν λέγχει πόλυτα κάθε οκονομικ πράξη7. Τί ντίθεση μ τν σημεριν φαύλη κα ναξιοπρεπέστατη πολιτικ πραγματικότητα!

  Στος ντεκα αἰῶνες, πο πέρασαν π τν πρτο ς τν τελευταο Κωνσταντνο, τρόπος ζως λλαξε πολλς φορές. πολίτης μως το Βυζαντίου μεινε συνειδητά, πι πολιτισμένος κπρόσωπος το νθρωπίνου γένους, συνειδητ Ρωμηός, ρθόδοξος, κληρονόμος τς λληνικς κλεπτύνσεως. Σίγουρα πρξαν κα σκις στ χίλια κατ χρόνια τς στορικς του πορείας. μως «τ γεγονς τι Βυζαντιν Ατοκρατορία μπόρεσε ν διατηρηθε κα ν φήσει τόσο λαμπρ ργα, ατ φείλεται σχεδν ποκλειστικ στς ρετές του», ποστηρίζει πίσης μεγάλος βυζαντινολόγος κα φίλος τς θωνικς Πολιτείας, sir St. Runciman, «στς ρετές, πο εχε τ πολίτευμα κα βυζαντιν διοίκηση. Λίγα κράτη πρξαν ργανωμένα μ τρόπο, πο ν ταιριάζει τόσο πολ μ τ ποχ κα ν εναι τόσο προσεκτικ προσανατολισμένα στ ν ποτρέπουν τν παραμον τς ξουσίας σ χέρια φαύλων κα ννικάνων»7.

  Θ ταν μως μεγάλη παράλειψη ν μ ναφερθε, στν παροσα πιφυλλίδα, τ τεράστιο ργο τν Θεσσαλονικέων εραποστόλων δελφν γίων Κυρίλλου κα Μεθοδίου, στν κόσμο τν Σλάβων, μ κύριο μπνευστ τν σοφ κα μεγάλο εράρχη Φώτιο. βν Γ´ μεγαλοπρεπής, θεμελιωτς τς νότητας τν ρωσικν φυλν, θεώρησε διαίτερη τιμή του τ τι παντρεύτηκε τν μορφη κόρη το δεσπότη Θωμ Παλαιολόγου, νιψι το τελευταίου ατοκράτορα το Βυζαντίου.

  Σ λους τος σλαβικος λαος Βυζαντιν Ατοκρατορία σκοσε τρομερ πίδραση κα τος γοήτευε κυρίως μ τν πολιτιστική της παράδοση κα τν ρθόδοξη πίστη. Μ κα δυτικ Ερώπη εχε κα ατ να μόνιμο χρέος ναντι το Βυζαντίου, πολ πρν μεταφέρουν ο σοφοί της, τ στιγμ το θανάτου της, τ χειρόγραφά τους κα τν νεοπλατωνισμό τους στν ταλία. νότητα τς νωμένης Ερώπης δν πρέπει ν στηρίζεται μόνο σ πολιτικ κα οκονομικ θεμέλια, πως ποστηρίζουν μερικο δαες πολιτικά, λλ κυρίως στν πολιτισμό της. Σ’ ατν πο τς πρόσφερε τ Βυζάντιο κα ταν ατ μεσουρανοσε λλ κα ργότερα ταν ο μεγάλοι στοχαστς λληνιστές του, ρχιτέκτονες, ζωγράφοι κα γιογράφοι, φυγαν π τν τουρκικ λαίλαπα.

  κε μως, πο Δόξα το Βυζαντίου εναι νεπανάληπτη, εναι βυζαντιν τέχνη του. Δν ματάγινε μεγαλοπρεπέστερη κα διαρκέστερη κληρονομιά. λα τ στοιχεα τς τέχνης του, νωμένα πάντα σ να μίγμα τέλειο, μοναδικ κα πρωτότυπο.

  Τ τείχη το Θεοδοσίου το Β´ (405 – 450) στέκουν κόμη κε, ν κα λαβωμένα, γι ν θυμίζουν σ λους μας τν ναχαίτιση, πο πρόσφεραν γι τος λαος τς Ερώπης, π τν σιατικ βαρβαρότητα. Ο ουστινιάνειες στέρνες μ τς ραιότατες 336 κολνες κα τος 1000 κίονες. Τ Τέμενος τς ρθοδοξίας, Νας τς το Θεο Σοφίας, Παρθενώνας το Χριστιανισμο κα τς ρθοδοξίας, γία Ερήνη, δεύτερη σ μέγεθος μετ τν γία Σοφία, νας το γίου Σεργίου κα Βάκχου, Μον τς Χώρας — μέγιστος σταθμς τς Βυζαντινς Τέχνης, κατ τν Grabar, Παμμακάριστος, πάλαι ποτ διαλάμψασα Μον Παντοκράτορος μ τ γηροκομεα κα τ Νοσοκομεα της, πο τ χρηματοδοτοσε δια Μονή, περίφημη Μον Στουδίου καλύτερα τ ρείπιά της —τ φήνουν ο Τορκοι ν καταρρέουν, γι ν ξαφανίζουν ,τι θυμίζει Βυζάντιο— λα ατ εναι ναρίθμητα, λλ δηλώνουν τ κλέος το Βυζαντίου κα τν δικαιολογημένη περηφάνεια το Κωνσταντίνου VII Πορφυρογέννητου ν γράψει στ «περ Θεμάτων» τ περίφημο: «πε κα Πόλις στν Βασιλεύουσα το τε κόσμου παντς ππερέχουσα».

  Τ Βυζάντιο λώθηκε τ 1453, πολιτισμός του μως πέζησε χι μόνο στ παλαι βυζαντιν δάφη, λλ κα ξω π τ ρια τς Ατοκρατορίας, γονιμοποιώντας τν κρατικ κα πολιτιστικ ζω τν ερωπαϊκν λανν.

  « ρθόδοξη Πίστη, ς πεμπτουσία τς βυζαντινς πνευματικότητας, παρέμεινε γι τος λληνες κα τος ρθόδοξους Σλάβους τ για τν γίων της. Στος αἰῶνες τς τουρκικς δουλείας ρθόδοξη Πίστη ταν κφραση τς πνευματικς κα θνικς της ταυτότητας», γράφει καθηγητς Ostrogovsky. μπλούτισε πολιτιστικ κα τ Δύση, γιατί τ Βυζάντιο ταν χρος, μέσα στν ποο πέζησε ν τος αἰῶνες κλασικς λληνικς πολιτισμς κα ρρθοδοξία.

  ΤΒυζάντιο ταν δότης κα ατ δέκτης. δυτικς κόσμος βρκε στ Βυζάντιο τν πηγ, π τν ποία γεύτηκε τος θησαυρούς, χι μόνο το λληνικο πολιτισμο, λλ κα το γνησίου Χριστιανισμο.

ποσημειώσεις

1. Σ. Τσβάϊχ, Ο μεγάλες ρες τς νθρωπότητας, θήνα 1954, σελ. 29 κα ξς.

2. Δ. Ζακυθηνο, Κωνσταντινούπολη το Γένους, στ «Νέα στία», τεχ. 1086, σελ. 1340 κα ξς. Ο Piccolominni κτς π λληνιστής, πρξε κα Πάπας το Ρωμαιοπαπισμο.

3. Γ. Μεταλληνός, τν περίοδο τς «Συνέχειας το Γένους μετ τν λωση», μελετ μπεριστατωμένα Καθηγητς πατρ Γεώργιος Μεταλληνς στν συλ. Τόμο « λωση τς Πόλης», κδ. κρίτας, θήνα 1994, σελ. 309 – 330.

4. Γ. Ostrogovsky, στορία το Βυζαντινο κράτους, τόμ. A´, 1972, σελ. 84 κα ξς.

5. Ostrogovsky, .π., σελ. 89.

6. Δ. Κωνσταντέλλου, Βυζαντιν Φιλανθρωπία κα Κοινωνικ Πρόνοια, θήνα 1983, σελ. 103 κα ξς.

7. Ostrogovsky, .π., τόμ. Α´, σελ. 90 – 91.

8. πιτυχς κριτικ παρουσίαση το ργου το Runciman, γι τ μοντέλο τς Βυζαντινς Ατοκρατορίας κάνει σοφς εράρχης Μητρ. Ναυπάκτου κα γ. Βλασίου ερόθεος Βλάχος, στν κκλ. «Παρέμβαση», Μάιος 2003, σελ. 6 – 7.

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ΑΡ. ΦΥΛ. 1834

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή