ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 1941-44

Άγιον Όρος 2012

 

Τον τίτλο αυτό φέρει το νέο σύγγραμμα του μοναχού Ιούστου Μπρούσαλη, ο οποίος μονάζει σε μικρό κελλίο έξω από τη μονή Κουτλουμουσίου στο Άγιο Όρος. Ο συγγραφεύς στον πρόλογο του έργου του αναφέρει ότι πολλοί μιλούν για τα δικαιώματα και την ισότητα των γυναικών σε όλα τα επίπεδα ζωής. Κανένας όμως δεν ενδιαφέρεται για την πνευματική πρόοδο των γυναικών. Σωστή η παρατήρηση του π. Ιούστου. Ο φεμινισμός προσπάθησε να εξισώσει την γυναίκα με τον άνδρα τα τελευταία χρόνια. Ο χριστιανισμός προσπαθεί ανέκαθεν όχι απλώς να την εξισώσει αλλά και να την εξιψώσει. Μόνο που η προσπάθεια και η λογική του ευαγγελίου είναι σταυρική και μαρτυρική, όχι μόνο για τη γυναίκα βέβαια αλλά και για τον άνδρα. Ο πρώτος είναι ο τελευταίος· και ο ηγεμών είναι ο δούλος και ο διάκονος. Ο χριστιανός εύχεται και προσεύχεται, πρωτίστως, ο Θεός να του αποκαλύψει τα δικαιώματά του και φυσικά να του δώσει τη δύναμη να τα βιώσει και να τα εκπληρώσει. Ξέρει επίσης ότι όσο περισσότερο άγιος γίνεται, τόσο λιγώτερο μιλά για τα δικαιώματά του.

Ο συγγραφεύς, φροντίζοντας κι αυτός από πλευράς του να εξυψώσει τη σύγχρονη γυναίκα, παρουσιάζει γυναίκες της Κατοχής των ετών 1941-1944, γυναίκες που αποκαλύπτουν τη δύναμη ή την αδυναμία του χαρακτήρα τους. Ο συγγραφεύς μέσα από αληθινά παραδείγματα και πρόσωπα φρονηματίζει, διδάσκει και προφυλάσσει από ολέθρια λάθη και απροσεξίες τον γυναικείο κόσμο, αποβλέποντας να τον οδηγήσει στην αγιότητα αλλά και στο να συντελέσει στην ανόρθωση της κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Μπορούμε να ζητήσουμε το βιβλίο στα τηλέφωνα 23770-23926 (π. Ιούστος) και 210 4538785 και 210 4185618 (Γεώργιος Χρ. Παπαγγέλου).

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή