ΦΕΥΓΟΥΜΕ; ΜΕΝΟΥΜΕ; - Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

   ταν γραμμένο, φίλοι, σ τοχο: «Μόνη λύση φυγή»! π κάτω κάποιος λλος εχε γράψει: « φυγ εναι ττα»! Κα σκέφτηκα. ραγε τί εναι φυγή, λύση ττα; νδρεία δειλία; ρωϊσμς καταστροφή; Κα τελικά, φεύγουμε μένουμε;

  Φαίνεται κατ’ ρχν τι τ ν παραμένει κανες στς θέσεις του εναι γενναία πράξη. Κα τ ν μάχεται γι’ ατς κα ν τς περασπίζεται ς τ τέλος κα μ τ ποιο τίμημα μάλιστα, κόμη κα μ’ ατ τ ζωή του, εναι τ πν.

  ς πάρουμε γι παράδειγμα στορικ γεγονότα. Λεωνίδας μεινε μ τος τριακόσιους Σπαρτιάτες του κε στς Θερμοπύλες, ψήφησε τ δύναμη το χθρο κι πεσαν λοι ς τν τελευταο στ μάχη! μως δωσαν μοναδικ μάθημα τόσο στος χθρος σο κα σ’ μς γι τ πόσο γαπον λλ κα πς περασπίζονται ο λληνες τν πατρίδα τους.

  Τ παράδειγμά του μιμήθηκε κι Παπαφλέσσας στ Μανιάκι, πο φησε φωνο κι ατν κόμη τν μπραμ, πο τν τίμησε ς χθρ κα ντίπαλο, γιατί χι κα ς πατριώτη, σπάζοντάς τν, νεκρ πως ταν!

  Τ διο παναλήφθηκε κα τ40 μ τν ν γένει ντίσταση τν λλήνων, λλ κα μ τόσα πιμέρους περιστατικά. μειναν στς θέσεις τους, δν ποχώρησαν, δν κάμφθηκαν, δν φυγαν, ψηφώντας τ σαφ περοπλία το χθρο, κόμη κα τ τι ταν ήττητος ς τ στιγμ πο τος πιτέθηκε, φήνοντας φωνη τν ο­κουμένη! Μ τ σταθερότητα στ θέσεις τους, μ ποχωρώντας οτε σπιθαμ π’ τν περάσπιση τς πατρίδας, λλαξαν κόμη κι ατ τ ρο το πολέμου συμβάλλοντας τ μέγιστα στν ποτυχία του πρς φέλεια τς νθρωπότητας. Κι κε χουν καταγραφε περιστατικά, πως ατ το Παπαφλέσσα, που στος μαχητές, κόμη κι ατο ο δίστακτοι Γερμανο ναζιστς τος παρουσίασαν τ πλα τους, τιμώντας τους!

  Τί παραδείγματα λοιπόν! Τί γενναιότητα! Πόσο μεγαλειώδης πράξη εναι μμον στς θέσεις μας! Πόσο λάθος θ ταν σ λα ατ φυγή! Τί θ πετύχαιναν ν φευγαν σν … λαγοί; Ποις θ ταν ο συνέπειες π’ ατ τους τν πράξη, τόσο γι τν λλάδα σο κα γι τν οκουμένη;

*  *  *

λλ κι λλα αντίθετα παραδείγματα ν πάρουμε στορικά.

  χορς τν γυναικν το Ζαλόγγου, φαίνεται τι ταν φυγή, τσι δν εναι; Τ διο κα νατίναξη στ Κούγκι, πως κα στ . Μον ρκαδίου στν Κρήτη. λλ κι κείνη ξοδος το Μεσολογγίου; Φυγ δν ταν; μως γιατί τν ποκαλομε «ρωϊκ ξοδο»; Δηλαδ «ρωϊκ φυγή»; λλ κα τ «λευθερία θάνατος» φυγ πάλι δν ταν; Ετε φυγ π’ τ δουλεία πρς τν λευθερία, ετε κα π’ τν δια τ ζωή!

  Σ’ λες ατς τς περιπτώσεις φυγή ταν σαφς ρωϊκ πράξη. Κα μάλιστα μοναδική. Γιατί ταν τ παύγασμα τς διας τς ντίστασης. Τ μήνυμα ταν σαφέστατο. φο πολέμησαν ς τ τέλος τν χθρό, λυγίζοντας κάτω π’ τν περοπλία του, το επαν καθαρά. Δν σο παραδινόμαστε! Δν ποχωρομε! Δν θέλουμε τίποτε π’ τ δικά σου! Δν σο παραχωρομε τίποτα π’ τ δικά μας! Μενε μακριά μας! πότε φυγ τους ατή ταν συνέχεια τς ντίστασής τους, τ μέγιστο κατόρθωμα το ρωϊσμο τους! Κι ατς εναι λόγος πο τ περιστατικ ατ συνδέονται μ τ πρτα. Το Λεωνίδα, το Παπαφλέσσα, τν ρώων το40…

ς πμε τώρα σ λλα παραδείγματα.

  Τί ταν ο μάρτυρες μπροστ στος πάνοπλους δημίους, τος πάρχους κα τος ατοκράτορες; Τί μέσα εχαν ν’ ντιπαρέλθουν τ φρικτ μαρτύρια, τ θηρία στ ποα τος βαζαν, τ τόσα φονικ πλα, πού παρέθεταν μπροστά τους; Φαινομενικά, κα νθρωπίνως ξεταζόμενα τ πράγματα, τίποτε πολύτως! οπλοι, κα γυμνο κόμη, στέκονταν μπροστά τους, περασπιζόμενοι τς θέσεις τους. Κα δν ταν μόνο νδρες. ταν κα παιδι κα δύναμες κοπέλες, λλ κα νήμποροι γέροντες.

  Δν καναν τ παραμικρ βμα πίσω στν μολογία τς Πίστης τους στ Χριστό, κι ατ μάλιστα σταθερότητά τους ς τ τέλος, ταν κείνη πο τος γιγάντωνε. Τόσο πολ πο ν γίνονται πλθος π θαύματα κατ τν διάρκεια τν φρικτν μαρτυρίων τους, πο καναν κόμη κι ατος τος σκληροτράχηλους δημίους ν πέφτουν στ πόδια τους κα ν’ ναφωνον τό «κι μες Χριστιανο εμαστε», πως καναν κι ατς κόμη ο γυνακες κα τ παιδι ατν τν πάρχων κα τν ατοκρατόρων, πο μ δαιμονικ λύσσα τος βασάνιζαν!

  τσι κατατροπώθηκε εδωλολατρία, τσι κατανικήθηκαν ο δαίμονες, τσι φθασε νικήτρια στ πέρατα τς οκουμένης κκλησία το Χριστο. ν δειλίαζαν, ν ποχωροσαν, ν θυσίαζαν στ εδωλα, ατ κόμη θ ταν στ θέση τους κα θ προσκυνούσαμε λοι, μ ,τι ατ σημαίνει. Θεέ μου!

  Τ περιστατικ συνεχίστηκαν κα μετ τος διωγμος κείνους. ν δν πρχαν κενοι ο Χριστιανοί, εράρχες κληρικο κα λαϊκοί, πο τ δωσαν λα γι ν μ ποκύψουν στ λαίλαπα τν αρέσεων, σήμερα δν θ πρχε ρθ Πίστη, δν θ πρχε ρθοδοξία.

  Κα πέραν ατν, εναι κι κενοι πο ντιστάθηκαν στς παρορμήσεις το κακο αυτο κα τν παθν τους, στ ρεύματα κα τς πιθυμίες το κόσμου, λλ κα σ’ ατν τν πόλεμο το διαβόλου, κι γιναν πρότυπα ρωϊσμο κα γιότητας.

  Τί συμπεραίνουμε τελικά; Πώς φυγ σ λο ατ τ πλθος τν παραδειγμάτων, θ ταν ντως ττα! Θ ταν τέλεια δειλία. Θ ταν να ναί, πο ποτίθεται τι θ σωζε. Στν οσία μως μι προσωριν νακούφιση θ δινε, πο στ τέλος θ ταν πόλυτη ποδούλωση στν τύραννο (τν προσωριν κα τν αώνιο)!

μως πάρχει κα φυγ πο σώζει, φίλοι!

  κείνη φυγ πο εναι ντως σωτήρια! Μι φυγ πο θέλει φθαστη γενναιότητα κα ρωϊσμ γι ν γίνει. Μι φυγ πο δηγε στ δια μεγαλειώδη ποτελέσματα. Γιατί κι ατ μορφ τς ντίστασης εναι…

  Πότε; Πς;

  Θ παντήσουμε ς ξς…

  Χριστς μς επε τι «ποιος σ χτυπήσει στ να μάγουλο στρέψε σ’ ατν κα τ λλο». Τί δείχνει ατό; Φυγ βέβαια. ποχωρητικότητα. μως τί δύναμη! Γιατί ατ δν εναι κάτι τ πλ κα εκολο, εναι τ μεγαλεο τς πνευματικότητας, εναι πάντηση τς «μ βίας». Κα νίκη της! Μι στάση ζως, πο μονάχα π’ τν Χριστ κα κηρύχθηκε κι φαρμόστηκε ποδειγματικ μ κορυφαο παράδειγμα τν δια τν σταυρική Του θυσία.

  ς σταθομε μως λίγο σ’ ατό.

  ταν ρώδης ζητοσε ν Τν σκοτώσει, παρουσιάζεται γγελος κα δίνει τν ξς δηγία στν ωσήφ: «Σήκω κα παράλαβε τ παιδ κα τ μητέρα Του κα φύγε στν Αγυπτο…» (Ματθ. 2, 13).

  ταν θεράπευσε τν νθρωπο μ τ παράλυτο χέρι κα πέδειξε τν θεότητά Του «ο μν Φαρισαοι μόλις βγκαν π’ τν συναγωγ συσκέφθηκαν ναντίον Του γι ν Τν θανατώσουν, δ ησος φυγε π κε». (Ματθ. 12, 14).

  ταν νέστησε τν Λάζαρο, ο ουδαοι ποφάσισαν κα πάλι ν Τν θανατώσουν. κενος μως τί κανε; «φυγε π κε κα ρθε στ χώρα, πο εναι κοντ στν ρημο»! (ω. 3, 54).

  ταν τος επε τι «πρν γεννηθε βραμ γ πάρχω, ο μν ουδαοι πραν πέτρες γι ν Τν λιθοβολήσουν, δ ησος κρύφτηκε κα βγκε π’ τ ερ κι φο πέρασε π νάμεσά τους χωρς ν Τν βλέπουν ναχώρησε κι φυγε παρατήρητος»! (ω. 8, 58).

  πίσης διος εχε πε στος μαθητές Του: «ταν σς διώχνουν π’ τν μία πόλη, φεύγετε κα πηγαίνετε στν λλη»! (Ματθ. 10, 23).

  Δηλαδ τί βλέπουμε; ταν Τν καταζητοσαν, κρυβόταν! ταν Τν δίωκαν διέφευγε! ταν ταν τοιμοι ν Το πιτεθον τος … ποχωριζόταν! Κα τ διο συμβούλευε τος μαθητές Του! Γιατί ραγε; Μήπως ταν δειλός; Μήπως τος φοβόταν; μήπως ταν τόσο δύναμος πού δν μποροσε ν τος ντιμετωπίσει;

  λλ’ ν εναι τσι, τότε πς ταν ρθαν ν Τν συλλάβουν στ κπο τς Γεσθημαν, χι μόνο δν φυγε πως τς λλες φορές, λλ κα τος ρώτησε ποιν ζητον; Κι ταν Το πάντησαν «ησο τν Ναζωραο», κενος τος επε «γ εμαι»! (ω. 8, 5) κα τος πέτρεψε ν Τν συλλάβουν;

  . Χρυσόστομος ξηγε πς τ κανε ατ γι ν μ προκαλε τος χθρούς Του, πο λειωναν π’ τν φθόνο τους ναντίον Του κα γι ν περιορίσει τς ντάσεις, πο δν θ βοηθοσαν σ τίποτε.

  Μέγας θανάσιος παρατηρε πς δν εχε ρθει κόμη κατάλληλος καιρός. «Οτε πρν λθει χρόνος φηνε τν αυτό Του ν συλληφθε οτε ταν φθασε καιρς Του κρυβόταν πλέον πότε κα παραδιδόταν στος δικτες Του»1.

  Τν δια στάση τήρησαν κα ο πόστολοι, πως π. Παλος, ατς νυπέρβλητα γενναος, πο στόσο μ καλάθι κατεβαίνει π’ τ τείχη τς Δαμασκο κα φεύγει, τότε πο τν καταζητοσε θνάρχης ρέτας! Τν δια κα ο Μάρτυρες, ο ποοι λλοτε κρύβονταν π’ τος δικτες τους κι λλοτε πάλι παρουσιάζονταν θαρρετ μπροστά τους κα λεγχαν τς παρανομίες τους μ λες τς συνέπειες!

  κριναν τν κατάλληλη στιγμ γι ν κάνουν κενο πο πρεπε ν κάνουν. Οτε στν μι περίπτωση ταν δειλοί, οτε στν λλη ρωες. λλ πάντοτε ταν ρωες, φο πάντοτε παρέμεναν δραοι κα μετακίνητοι στν πίστη τους, πάντοτε δ ντιστέκονταν στν διάβολο κα πάντοτε ρνονταν τν μαρτία.

  πως παρατηρε Μ. θανάσιος, ν ο πρ Χριστο γιοι δν πέφευγαν τος δικτες τους, π ποιος θ μποροσε ν γεννηθε Χριστός; ν ο πόστολοι δν πέφευγαν τος δικτες τους, ποιο θ μεναν ν κηρύξουν τ Εαγγέλιο; Πέραν το τι μ τ φυγ τους παραδειγμάτιζαν καλύτερα τούς πιστος κα γινόταν τελικ φυγ τους τόσο φέλιμη γι τος λαούς. ν μως δν φευγαν κα δν κρυβόταν κα δν ποχωροσαν, ς πομε, τότε θ παραβίαζαν τν ντολ το Θεο πο λέει τι «δν θ κθέσεις σ κίνδυνο τν αυτό σου γι ν δοκιμάσεις, ἐὰν Κύριος θ σ προστατεύσει» (Ματθ. 4,7).

  , λοιπόν, ναί! Εμαστε δραοι στν Πίστη μας κα τς ρχές μας. Κάνουμε κα κινήσεις βέβαια, πως μως τ δένδρα. Λυγίζουμε, κινούμαστε δεξι κι ριστερά, ποχωρομε στος νέμους κα στς θύελλες, μονάχα γι ν μ σπάσουμε! Κι ατ εναι πλεονέκτημα, εναι ρετή, δν εναι λάττωμα οτε κα σφάλμα. Πάντοτε δ παραμένουμε ατ πο εμαστε, μετακίνητοι στς θέσεις μας, πως κι ατ πο οτε μεταβάλλονται οτε κα λλάζουν τόπο. Μόνο κινήσεις κάνουν στ κλαδιά τους, ς πομε κινήσεις λιγμο!

  Φεύγουμε κα δν πηγαίνουμε πρς συνάντηση τν πειρασμν!

  Φεύγουμε π’ σους πιμένουν ν’ κολουθον λάθος πιλογές!

  Φεύγουμε π’ τι στν δρόμο το Θεο δν μς φέρνει!

  Μένουμε μετακίνητοι στν Πίστη κα τς ρχές μας!

  Μένουμε δραοι στ δανικ κα τς ξίες μας!

  Μένουμε πιστο στ θέλημα το Θεο!

  Ετε φεύγουμε ετε μένουμε, ντιστεκόμαστε πάντοτε στς παρορμήσεις το αυτο μας, στος πειρασμος το κόσμου, στ βέλη το πονηρο!

  Ετε φεύγουμε ετε μένουμε, κριτήριο μας εναι πς ν γίνουμε καλύτεροι κα ν’ ρέσουμε στν Θεό!

  Ετε φεύγουμε ετε μένουμε, πάντοτε γι τν δόξα Του τ κάνουμε, γι τ δικό μας καλ κα γι σους μπορομε ν φελήσουμε!

  Τί λέτε, τελικά, καλοί μου φίλοι; Φεύγουμε μένουμε;

Παραπομπές.

1.«Ζητοσαν ν Τν συλλάβουν κα κανες δν βαλε πάνω του χέρι, γιατί δν εχε ρθει κόμη ρα Του» (ω. 7,30). Κα πράγματι πρν ρθει ατ ρα λεγε στ μητέρα Του: «Δν ρθε κόμη ρα μου» (ω. 2, 4), στος δ νομιζόμενους δελφούς Του « δικός μου χρόνος δν ρθε κόμη» (ω. 7,6).

 ταν μως ρθε καιρς λεγε στος μαθητές Του: «κόμη λοιπν κοιμάστε κα ναπαύεστε! Γιατί πλησίασε ρα κα Υἱὸς το νθρώπου παραδίδεται στ χέρια τν μαρτωλν» (Ματθ. 26,45).

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή