Η «ΑΡΧΗ» ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Πέρασαν χρόνια πολλά, αναρίθμητα.

Ψάχνουν οι άνθρωποι, να βρουν να πουν,

τ’ είναι ο χρόνος και δεν ημπορούν.

Όσο να ψάξουν, ο κόπος θα μείνη σ’ αυτούς, αναντίρρητα.

 

Μόνο αυτοί που με πίστι ζητούν απ’ τον Κτίστη,

παίρνουν απάντησι, τώρα και πάντοτε, σοφή.

Όλα τα έκτισε, Μέγας Θεός και η δύναμίς Του η υψίστη.

Δόξα Σοι Πάτερ ημών, θα κραυγάζουν για πάντα οι πιστοί.

 

Όσο ο νους δυνατός και αν είναι, Θεόν δεν θα βρή.

Μάτια ψυχής, δεν υπάρχουν γι’ αυτούς. Αλί.

Άριστο όργανο έρευνας, είναι γι’ αυτούς η αφή!

Φύγανε, έχουν χαθή, απ’ τα μάτια τους έχουν κρυφθή,

 

χρόνος, Θεός, ωραιότης, ανάστασις, είναι γι’ αυτούς όλα μηδέν.

Έργον Θεού και αγάπη ανθρώπου, γι’ αυτούς δεν υπάρχει,

μόνο ΕΓΩ, διαλαλούν και συμφέρον υπάρχει.

Άλλο να πω σε αυτούς δεν θα πρέπει για τώρα, κανένα, ουδέν.

 

Κάμε Θεέ μου το θαύμα Σου.

Δείξε σ’ αυτούς που σε ψάχνουν, ακόμη

πιο φανερά την αγάπη Σου,

μήπως Σε βροϋν και χαρούν και ζητήσουν συγγνώμη.

 

ο Ιερουργός

 

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ» Πάτρα Φεβρουάριος 2010

 

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

 

Κορυφή