ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι ένα μήνυμα χαράς·

 

α´) Προς την Παναγία μας· «Χαίρε, κεχαριτωμένη· ο Κύριος μετά σου· ευλογημένη συ εν γυναιξί» (Λκ. 1,28). Λέγει ο άγγελος Γαβριήλ.

 

β?) Προς τις μυροφόρες· «Χαίρετε» (Μαθ. 28,9). Λέγει ο Κύριος.

 

γ´) Προς όλο το ανθρώπινο γένος· «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν ερώ χαίρετε» (Φιλιπ. 4,4). Γράφει ο απόστολος Παύλος.

 

δ΄) Προς το γένος μας· «Εγγύς το Πάσχα ετοιμασθήτε». Λέγει ο ποιητής Τάκης Παπατσώνης στο ποίημα του «Εθνεγερσία», όπου παρομοιάζει την Ελλάδα με την Θεοτόκο.

Γράφει σχετικά·

«Ήρθε η στιγμή που ομοιώθηκε η Ελλάδα

Με Παναγία και είπε πάλι εκείνη

το «ιδού η δούλη κι εγώ του Κυρίου».

Κοινολογείτο από παντού ο θείος λόγος

Στα φανερά· «Εγγύς το Πάσχα, ετοιμασθήτε».

 

Ο Ηλίας Μηνιάτης, ο Χρυσόστομος του 17ου αιώνα, το 1688, στη Βενετία όπου σπούδαζε κι ενώ ήταν 19 ετών, ανέπεμψε δέηση προς την Παναγία μας, ενώ μιλούσε την ημέρα του ευαγγελισμού λέγοντας τα εξής·

«Εύσπλαχνε Μαριάμ, παρακαλούμε σε δια το «Χαίρε» εκείνο, όπου μας προξένησε τόσο χαράν· διά τον αγγελικόν εκείνον ευαγγελισμόν, όπου εστάθη της σωτηρίας μας το προοίμιον· χάρισε του γένους μας την προτέραν τιμήν. Ασήκωσέ το από την κοπρίαν της δουλείας εις τον θρόνον του βασιλικού αξιώματος, από τα δεσμά εις το  σκήπτρον, από την αιχμαλωσίαν εις το βασίλειον.

»Και, αν αυτές οι φωνές δεν σε παρακινούν να μας ευσπλαχνισθής, ας σε παρακινήσουν τα πικρά δάκρυα που πέφτουν από τα μάτια μας, τα παρακάλια των αγίων απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδος.

»Κάνε δέσποινα να σβυσθή τελείως το φως του φεγγαριού· να λάμψη ο μυστικός Ήλιος· να εξαπλωθή σ?τον κόσμον η δύναμις του σταυρού·και να δοξασθή απ?όλους το άγιον σου όνομά, συν τω Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Το 1821-1688=133 χρόνια μετά, η προσευχή αυτή του Μηνιάτη έγινε πραγματικότητα. Η Υπεραγία Θεοτόκος εισάκουσε τις δεήσεις των αγίων μαρτύρων και νεομαρτύρων της πίστεώς μας και το απελευθέρωσε.

 

*  *  *

 

Τώρα το γένος μας βρίσκεται σε μια νέα πρόσκληση-πρόκληση αλλά και ένα νέο πειρασμό· την πορεία μέσα στην ενωμένη (;) Ευρώπη. Είναι ο πειρασμός που αντιμετώπισε ευθύς αμέσως με την παλιγγενεσία του και εν πολλοίς υπέκυψε εις βάρος των εθνικών του συμφερόντων. Οι πρόγονοι μας μέσα από χιλιάδες δυσκολίες, ταλαιπωρίες, βασανιστήρια, μαρτύρια, εξαθλιώσεις απέκτησαν ένα έθνος, που θέλησαν να είναι εύρωστο, να διατηρεί τη μνήμη του, τις ρίζες του, την πνευματικότητά του. Πολλοί όμως, ξένοι αλλά δυστυχώς και Έλληνες, θέλησαν ν?αποκόψουν το Έθνος αυτό από τις ρίζες του και να το υποδουλώσουν ξανά σε νέο αφέντη, τον Φράγγο.

Έχουμε ευθύνη όσοι είμαστε πραγματικοί Έλληνες ν?αποτρέψουμε τον κίνδυνο αυτό. Τώρα δεν έχουμε ν?αντιμετωπίσουμε τον βάρβαρο κατακτητή, αλλά την αθεΐα της Δύσεως, τον συγκρητισμό, τον άμορφο πολιτισμό. Πρέπει να ζήσουμε σ?ένα κόσμο που επικρατούν τα οικονομικά μεγέθη, το πνεύμα πεθαίνει και τα πάντα γίνονται σαρξ. Τώρα λοιπόν όσο ποτέ άλλοτε είναι ανάγκη να σφιχταγκαλιάσουμε τον Κύριο μας και να ζητήσουμε την προστασία της Παναγίας μας, της οποίας τον ευαγγελισμό γιορτάζουμε σήμερα.

 

Τώρα πρέπει ν?ακούσουμε τα λόγια του Μακρυγιάννη·

«Το λοιπόν, αν θέλουμε το λίγο να γίνει μεγάλο, πρέπει να λατρεύουμε το Θεό, ν’ αγαπάμε την πατρίδα, να έχουμε αρετή, τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε γράμματα».

 

Ο Άγγελος Τερζάκης γράφει σωστά ότι·

«Το σημερινό σύστημα εξαγοράζει τον Έλληνα με την άνεση και την αναίσθησία. Εφ’ όσον βολευτούμε υλικά και έχουμε ραστώνη και ευμάρεια, γινόμαστε αναίσθητοι για οτιδήποτε. Μια Κίρκη μας χτύπησε με το ραβδί της και μας έκανε χοίρους. Ο δρόμος άνοιξε για τον χασάπη και μετά για την χύτρα της παγκοσμιοποιήσεως. Το σύστημα είναι πονηρό. Μετατρέπει την τυραννία σε δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα, το μυστήριο της ζωής σε μηχανιστικό φαινόμενο, και τον άνθρωπο από εικόνα του Θεού σε πριόνι και εργαλείο των σκοπιμοτήτων του».

 

Πρόσχωμεν. Στώμεν καλώς· στώμεν μετά φόβου αλλά και ελπίδος και θάρρους και γενναιότητας. Αμήν.

 

(+) Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος (διασκευή).

 

Κορυφή