ΜΗ ΠΑΡΟΡΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΜΩΝ. ΟΧΙ ΞΥΛΟ.

Για τον τρόπο αγωγής των παιδιών ο Γέροντας -π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος- έλεγε διάφορα πράγματα από την πατερική σοφία και από την προσωπική του εμπειρία. Δεν ενέκρινε το ξύλο σαν παιδαγωγικό μέτρο, αλλά αποδεχόταν διάφορες παιδαγωγικές τιμωρίες και στερήσεις.

  Συνιστούσε να εφαρμόζεται η ρήση του θείου Παύλου· «και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ’ εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφεσ. στ΄4).

  -Να μιλάτε περισσότερο στο Θεό για τα παιδιά σας (στην προσευχή) παρά στα παιδιά σας για το Θεό, τόνιζε συνεχώς.

  Τόνιζε τη δύναμη του παραδείγματος, διότι είναι δύσκολο τα παιδιά να μάθουν μερικά πράγματα που δεν τα βλέπουν να εφαρμόζονται γύρω τους, μέσα στο ίδιο το σπίτι τους.

 

Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Αργύρης

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή