ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ, Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ Η "ΑΣΚΗΤΙΚΗ" - Ταγαράκης Χρήστος

Ταγαράκης Χρήστος

  Πριν λίγο καιρό, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο, το οποίο αναφέρεται στην κριτική των ορθοδόξων κειμένων και στη θεοποίηση του γέροντα. Το φαινόμενο χαρακτηρίσθηκε ως γκουρουισμός – αυτοθέωση (1). Σε ένα σχόλιο (2), που συνεγράφει με αφορμή αυτή τη δημοσίευση, τέθηκαν προς το συγγραφέα, μερικές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις:

 

  "Το γνωρίζετε πως στο δεύτερο βιβλίο που προτείνετε περιέχεται διάλογος του συγγραφέα με την Γερόντισσα Γαβριηλία που ο ίδιος ο συγγραφέας την θεωρεί οσία μορφή; Ξέρετε πως στην συνομιλία αυτή αναφέρει η Γερόντισσα πως προσπάθησαν οι ινδουίστές να την πολεμήσουν με μαγικά μέσα; Το ίδιο γεγονός αναφέρεται στο βιβλίο "ΑΣΚΗΤΙΚΗ"

  Το γνωρίζετε πως πέρσι εκδόθηκε και η αγγλική μετάφραση του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ" και ο συγγραφέας του προτείνει μεταξύ άλλων και την "ΑΣΚΗΤΙΚΗ";

  Ξέρετε πως το βιβλίο που προτείνετε το είχε γράψει ο συγγραφέας με την ευλογία και την καθοδήγηση του Γέροντα Παίσιου;"

 

  Η απάντηση στα ανωτέρω, δίνεται με το παρόν κείμενο. Αναφορικά με τις ερωτήσεις που προαναφέρθηκαν, χρειάζεται να ληφθούν υπ΄ όψιν τα εξής:

 

  1) Η κριτική που έγινε στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης (3), αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του βιβλίου. Σε καμμία περίπτωση δεν κατηγορείται η Γερόντισσα Γαβριηλία. Το σημείο αυτό τονίζεται σε όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις (3). Επί πλέον, σε όλα αυτά τα κείμενα (3) αναφέρεται κατ΄ επανάληψην ο σεβασμός του συγγραφέα προς τη Γερόντισσα. Όμως, ακόμη και αν δεχθεί κάποιος, ότι η Γερόντισσα ήταν οσία μορφή, αυτό δεν σημαίνει, ότι τα σφάλματα που περιέχονται στην Ασκητική της αγάπης δεν είναι σφάλματα ή ότι πρέπει να παραβλέπονται. Το θέμα συζητείται διεξοδικά στα προαναφερθέντα κείμενα (1, 3).

 

 

  2) Ο συγγραφέας του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ", δηλαδή ο κ. Δ. Φαρασιώτης, είναι αδελφικός μου φίλος. Μας ενώνει η γνωριμία μας με τον Γέροντα Παΐσιο, τον οποίο συνάντησα για πρώτη φορά το 1979. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του κ. Δ. Φαρασιώτη στα αγγλικά, επικοινώνησα μαζί του, επειδή η Ασκητική της αγάπης προτεινόταν, ως βιβλίο για περαιτέρω μελέτη. Τότε, μου είχε πει ο κ. Δ. Φαρασιώτης, ότι ο κατάλογος των προτεινομένων βιβλίων συντάχθηκε από τους εκδότες της αγγλικής μεταφράσεως, εν αγνοία του. Με αφορμή τις ερωτήσεις που προαναφέρθηκαν (2), επικοινώνησα και πάλι μαζί του, προκειμένου να ζητήσω την σύμφωνη γνώμη του για τη δημοσιοποίηση στο παρόν κείμενο, όσων μου είχε αναφέρει τότε επί του θέματος. Με την άδεια του κ. Δ. Φαρασιώτη καταθέτω τα εξής (οι θέσεις του παρατίθενται εντός εισαγωγικών):

 

  "- Ο συγγραφέας του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ" γνώρισε τη Γερόντισσα Γαβριηλία, την οποία συνάντησε δύο φορές και την εκτίμησε.

 

  - Θεωρεί όμως, ότι χρειάζεται να διακρίνουμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Γερόντισσα και στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης.

 

  - Επίσης, κρίνει ότι στην Ασκητική της αγάπης υπάρχουν και καλά στοιχεία αλλά και σφάλματα.

 

  - Επιπλέον, τονίζει ότι ο Γέροντας Παΐσιος του έδωσε ευλογία, για να γράψει το δικό του βιβλίο και όχι για να παραθέσει τις πηγές, οι οποίες προτείνονται για περαιτέρω μελέτη, στο τέλος του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ".

 

  - Ο κ. Δ. Φαρασιώτης δεν προτείνει για μελέτη το βιβλίο Ασκητική της αγάπης αλλά ούτε και το συμπεριέλαβε στον κατάλογο του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ"). Τον κατάλογο τον συνέταξε, εν αγνοία του συγγραφέα, κάποιος από τους υπευθύνους για την έκδοση του βιβλίου στα αγγλικά, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική.

 

  - Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμμία σχέση ανάμεσα στην ευλογία του Γέροντα Παϊσίου προς τον κ. Δ. Φαρασιώτη για τη συγγραφή του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ"και στην πρόταση του βιβλίου Ασκητική της αγάπης, ως κατάλληλου για περαιτέρω μελέτη."

 

 

  Κατόπιν τούτων, προσθέτω και τη δική μου θέση. Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί:

 

  α) Το γεγονός ότι "προσπάθησαν οι ινδουιστές να πολεμήσουν με μαγικά μέσα" τη Γερόντισσα Γαβριηλία (2, βλέπε και Παράρτημα) σημαίνει ότι στο βιβλίο Ασκητική της αγάπης δεν υπάρχουν σφάλματα; Προφανώς όχι. Μερικά από αυτά συζητήθηκαν εκτενώς σε προηγούμενα άρθρα (3, 4).

 

  β) Τι σχέση μπορεί να έχει η ευλογία του αείμνηστου Γέροντα προς τον κ. Δ. Φαρασιώτη για να συγγράψει το βιβλίο "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ", με το – κατά την άποψή μας - σφάλμα, που έκανε κάποιος στην Αμερική, να προτείνει στους αναγνώστες την Ασκητική της αγάπης για περαιτέρω μελέτη; Ή ακόμη περισσότερο, τι σχέση μπορεί να έχει η ευλογία του Γέροντα Παϊσίου, με τα πολλά λάθη του βιβλίου Ασκητική της αγάπης; Όπως φαίνεται και από τα λεγόμενα του ιδίου του συγγραφέα (δηλαδή του κ. Δ. Φαρασιώτη), καμμία.

 

  Από τα προαναφερθέντα γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η αλυσίδα των γεγονότων είναι αρκετά μακριά και ότι δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη όλα τα συμβάντα μεταξύ τους. Το σφάλμα μπορεί να συμβεί οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι. Η παρούσα απάντηση δημοσιεύθηκε, προκειμένου να γίνει κατανοητή η ευκολία, με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις και μάλιστα, επί ενός τόσο αμφιλεγόμενου θέματος, όπως είναι η Ασκητική της αγάπης.

 

  Ελπίζω ότι οι ερωτήσεις απαντήθηκαν πλήρως. Πιστεύω δε ότι όταν γίνεται τέτοιου είδους διάλογος (εννοείται ο τρόπος με τον οποίο τέθηκαν οι ερωτήσεις, αλλά ίσως, και οι απαντήσεις), μπορούν να αποκομίσουν όλοι, χρήσιμες πληροφορίες.

 

 

 

Σημειώσεις

1) Η κριτική των ορθοδόξων κειμένων και η θεοποίηση του γέροντα: γκουρουισμός – αυτοθέωση. Ταγαράκης Χρήστος (πηγή: http://www.antibaro.gr/forum/1849, αναδημοσίευση από το:

http://www.pmeletios.com/ar_meletios/monaxismos/h_8eopoihsh_toy_geronta.html.

2) Βλέπε http://www.antibaro.gr/forum/1849#comment-3367 Submitted by Ανώνυμος (not verified) on Fri, 20/08/2010 - 16:55. (το πλήρες σχόλιο παρατίθεται ακολούθως και στο Παράρτημα).

3) Εννοούνται τα κείμενα:

- Ασκητική της αγάπης. Σύντομα σχόλια. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή:

http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3850&Itemid=158. Το άρθρο αναδημοσιεύθηκε, και παρατίθεται προς συζήτηση στο φόρουμ του ηλεκτρονικού περιοδικού Αντίβαρο: http://antibaro.gr/forum/1763.

- Ασκητική της αγάπης – υπακοή, μηνύματα, άγγελοι. Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή:

http://www.antibaro.gr/node/1762.

- Ασκητική της αγάπης: "ροή αγάπης - ενέργειας" ή Θεία Χάρη; Ταγαράκης Χρήστος. Πηγή:

http://www.antibaro.gr/node/1810

4) Ιστολόγιο Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον:

http://el.wordpress.com/tag/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%83/.

 

 

Παράρτημα

Το πλήρες κείμενο των ερωτήσεων, που αναφέρονται στη σημείωση (2), είναι το εξής:

"Αγαπητέ και αδελφέ Κε

Submitted by Ανώνυμος (not verified) on Fri, 20/08/2010 - 16:55.

Αγαπητέ και αδελφέ Κε Ταγαράκη.

Λέτε:

-------------

"Μια αξιόλογη Ορθόδοξη παρουσίαση του θέματος γίνεται στα βιβλία:
1) Αποκρυφισμός, γκουρουισμός, Νέα Εποχή. π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, Αθήνα 1997, έκδ. Δ', (πηγή:
http://www.ppu.gr/greek/book_gr1.htm),

2) Οι γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος, Διονύσιος Φαρασιώτης, Θεσσαλονίκη 2002)."
------------------

Το γνωρίζετε πως στο δεύτερο βιβλίο που προτείνετε περιέχεται διάλογος του συγγραφέα με την Γερόντισσα Γαβριηλία που ο ίδιος ο συγγραφέας την θεωρεί οσία μορφή; Ξέρετε πως στην συνομιλία αυτή αναφέρει η Γερόντισσα πως προσπάθησαν οι ινδουίστές να την πολεμήσουν με μαγικά μέσα; Το ίδιο γεγονός αναφέρεται στο βιβλίο "ΑΣΚΗΤΙΚΗ"

Το γνωρίζετε πως πέρσι εκδόθηκε και η αγγλική μετάφραση του βιβλίου "ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ" και ο συγγραφέας το προτείνει μεταξύ άλλων και την "ΑΣΚΗΤΙΚΗ";

Ξέρετε πως το βιβλίο που προτείνετε το είχε γράψει ο συγγραφέας με την ευλογία και την καθοδήγηση του Γέροντα Παίσιου;

Έχετε ίσως να σχολιάσετε κάτι στα παραπάνω; Θα αναμένω αδελφέ μου."

 

 

Κείμενα του ιδίου (Ταγαράκης Χρήστος).

Περισσότερες δημοσιεύσεις και άρθρα του ιδίου συγγραφέα υπάρχουν στις εξής πηγές:

- http://pmeletios.com/ar_meletios/nea_biblia/tagarakis_christos_keimena.html,

- http://pmeletios.com/pdf/tagarakis_christos_keimena.pdf,

- http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3352&Itemid=158,

- http://www.antibaro.gr/author/155.

 

 

Πηγή: 1) http://egolpio.wordpress.com/2010/08/26/farasiotis/
2)
http://www.egolpion.com/paisios_askhtikh.el.aspx.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή