ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΣΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ - Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς

ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΣΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

(γι τν πσκοπον πρην Φλωρνης π. Αγουστνου Καντιτη)

 

Στήν κοίμησήσου, Γέροντα,

δάκρυα δέν θάχύσω,

γιατίγνωρίζω πώς μ’ αὐτά

δέν θάσ᾿εὐχαριστήσω.

Ἀφοῦἐπῆγε μέχαρά

στόν Κύριο ἡψυχήσου

γιατίνάχύσω δάκρυα

εἰςτήν ἀνάπαυσήσου;

 

Ἀλλ᾿εὔχομαιστόνΚύριο,

ζωῆςκαίτοῦθανάτου

νάσοῦχαρίση ᾿κεῖπούπᾶς

θέση στάδεξιάΤου.

 

Καίγιάτούς κόπους π᾿ἔκαμες,

εἰςτήν ζωήν ἐτούτη,

νάλάβης ὡς ἀνταμοιβήν

τοῦοὐρανοῦτάπλούτη.

 

Καίμᾶς ἐδῶ πούμείναμε

ὡςτήθανήκοντάσου

εὔχουνάσυνεχίσωμε

πιστάτάβήματάσου.

 

Κι᾿ ἄν σέστεναχωρήσαμε,

ὅσοστήγῆἐζοῦσες,

συγχώρησέμας, Γέροντα,

ἀφοῦμᾶς ἀγαποῦσες.

 

Κι᾿εὔχου νάμείνουμεπιστοί

μέσαστήνἘκκλησία,

κι᾿ ἀγωνισταί, ὅπως ἐσύ,

γιά τήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Καθηγούμενος Ι.Μ. Ἀγ. Παρασκευής

Μηλοχωρίου Πτολεμαḯδας 28-8-2010

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή