ΤΙ ΤΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Γρηγορίου Νύσσης

 

Εάν ξέρουμε την σημασία του ονόματός μας τότε θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Ώστε η προσηγορία ν’ ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ιστορία πιθήκου που έκανε τον χορευτή, αλλά τα πέταξε όλα για να φάει ξηρούς καρπούς. Αυτοί που δεν διαμόρφωσαν τον εαυτό τους με την πίστη στο Θεό, θ’ αποκαλυφθούν μόλις ο Σατανάς τους πετάξει κάποιο δόλωμα. Ας δούμε λοιπόν το όνομά μας και ας προσπαθήσουμε να γίνουμε ό,τι λέγει.

 

Χριστός=Βασιλιάς. Βέβαια Θεός ανέκφραστος και ακατανόητος. Κατανοούμε όμως κάπως το Θεό με τα ονόματα.

Εμείς οι Χριστιανοί πρέπει να έχουμε κοινωνία μ’ όλα τα ονόματα του Χριστού αν θέλουμε να είμαστε μαθητές Του. Μέλη Του. Κι όπως γίνεται με την αλυσίδα που όταν τραβήξεις ένα κρίκο τραβάς όλους τους κρίκους έτσι γίνεται και με το όνομα του Χριστού. Όποιος έχει αυτό πρέπει ν’ αποκτήσει και τ’ άλλα που είναι ενωμένα μ’ αυτό.

Πάντως για να δώσει κανείς μ’ ένα όρο τι σημαίνει Χριστιανός θα πούμε ότι είναι ο μιμητής του Θεού. Ο Θεός τον έκανε κατ’ εικόνα του, οφείλει να γίνει και καθ’ ομοίωση.

* * *

Είναι ακίνδυνο να έχεις ζωή διαφορετική από όνομα; Εάν ένας λέγει ότι είναι ζωγράφος και παίρνει διαταγή να ζωγραφίσει την βασίλισσα και την κάνει λόγω αδεξιότητας άσχημη, δεν θα νευριάσει ο βασιλιάς που όποιος βλέπει την εικόνα θα νομίζει την βασίλισσα άσχημη, ενώ δεν είναι;

Έτσι και με τον Θεό. Αφού Χριστιανός = Μιμητής του Θεού, εάν είναι κακός, κακός παρουσιάζεται και ο Θεός Του. «Δι’ υμάς βλασφημείται το όνομά μου εν τοις έθνεσι» (Ησ. 52,5). Γι’ αυτό ο Χριστός λέγει «γίνεσθε τέλειοι, ως και ο πατήρ υμών ο ουράνιος τέλειος εστίν (Ματθ. 5,54). Ο Πατέρας θέλει να του μοιάσουν τα παιδιά του έτσι κι ο Θεός.

* * *

Μα πώς θα γίνει όμοιος, αφού υπάρχει διαφορά φύσεως;

Μα δεν θα μιμηθούμε τη φύση του Θεού αλλά την ενέργεια. Να είμαστε ξένοι από κάθε κακία και μολυσμό στην πράξη, στον λόγο, στη σκέψη. Αυτό αποτελεί μίμηση της θείας τελειότητας.

 

Ο πατήρ ο ουράνιος: Γιατί το λέγει αυτό; Όχι διότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό αφού είναι πανταχού παρών (ψαλμ. 138,8) αλλά διότι ο ουρανός είναι καθαρός από κάθε κακία. Βέβαια η απομάκρυνσή μας από την κακία δεν θα γίνει με αλλαγή της θέσεώς μας αλλά με αλλαγή της προαιρέσεως. Συνεπώς δεν μας ζητά τίποτα επίπονο το ευαγγέλιο. Αρκεί το μυαλό μας να είναι στα ουράνια. «Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανοίς». Διότι «όπου ο θησαυρός υμών εκεί και η καρδία υμών».

Η αντίδοση στον ουρανό είναι ανάλογη μ’ αυτόν που δέχεται την παρακαταθήκη. Ανάλογη με τη φύση του.

 

ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

 

Θα ήθελα με έργα να σε διδάξω αλλά αφού δεν μπορώ το κάνω με λόγια. Ο Θεός μας έδωσε την χάρη ν’ αποκαλούμαστε Χριστιανοί. Με κανένα άλλο όνομα δεν μπορούμε ν’ αυτοχαρακτηρισθούμε. Όσοι πιστεύουν στον Χριστό φυσικά.

Ας δούμε τι σημαίνει Χριστιανός, ώστε να ευχαριστήσουμε τον Θεό και μετά να καθορίσουμε το βίο μας αναλόγως του ονόματός μας.

Ο Παύλος κατενόησε περισσότερο απ’ όλους τι είναι ο Χριστός και με όσα έπραξε έδειξε πως πρέπει να είναι ο Χριστιανός. Ταυτίσθηκε πλήρως με τον Χριστό: «επεί δοκιμήν ζητείτε του εν εμοί λαλούντος Χριστού» (Β´ Κορ. 13,3) «ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός) (Γαλ. 2,20).

Χριστός κατά Παύλον

= Θεού δύναμις και Θεού σοφία Α´ Κορ. 1,24

= ειρήνη και φως απρόσιτον, όπου Θεός κατοικεί Εφ. 2,14 Α´ Τιμ. 6,16

= αγιασμός και απολύτρωσις Α´ Κορ. 1,30

= μεγάλος αρχιερέας Εβρ. 4,14

= Πάσχα Α´ Κορ. 5,7

= σωτηρία για τις ψυχές Ρωμ. 3,25

= απαύγασμα δόξης, χαρακτήρα υποστάσεως, ποιητήν αιώνιον Εβρ. 1,2

= βρώμα πνευματικόν και πόμα, πέτρα και νερό Α´ Κορ. 10,3

= θεμέλιον πίστεως και γωνίας κεφαλήν Α´ Κορ. 3,11

= Θεού του αοράτου εικόνα Κολ. 1,15

= μέγας Θεός Τιτ. 2,13

= κεφαλή του της Εκκλησίας σώματος Κολ. 1,18

= της καινής κτίσεως πρωτότοκος Κολ. 1,15

= απαρχή των κεκοιμημένων Α´ Κορ. 15,20

= πρωτότοκος εκ νεκρών Κολ. 1,18

= πρωτότοκος εν πολλοίς αδελφοίς Ρωμ. 8,29

= μεσίτης Θεού και ανθρώπων Α´ Τιμ. 9,5

 

επιμέλεια: ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

 

Κορυφή