ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΕΣ


  Με κλειστές τις πόρτες συνεδριάζουν τα δύο, ανώτατα, διοικητικά Σώματα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ευρύτατο Σώμα της Ιεραρχίας, στο οποίο μετέχουν όλοι οι Ιεράρχες και συνέρχεται, σε τακτική Συνέλευση, μια φορά το χρόνο και, σε έκτακτη, κάθε φορά που προκύπτει σοβαρό και επείγον πρόβλημα. Και το δεκατριμελές Σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που συνεδριάζει κάθε μήνα και «εκτελεί εκάστοτε τας υπό της Ι.Σ.Ι ειδικώς ανατιθεμένας αυτή πράξεις».

  Θα διερωτηθείτε· γιατί αυτή η μυστικότητα; Γιατί οι ποιμένες, ασκώντας το Συνοδικό τους λειτούργημα, να τυλίγονται στο μανδύα της αινιγματικής σιωπής και να αποφασίζουν «εν κρυπτώ»; Και γιατί το εκκλησιαστικό πλήρωμα να απωθείται και να εγκλωβίζεται στο πηχτό σκοτάδι της άγνοιας και να μη πληροφορείται, από πρώτο χέρι, το ενδιαφέρον των ποιμένων του για την πνευματική αναβάθμιση της Ευχαριστιακής του Κοινότητας; Γιατί να μην παρακολουθεί, βήμα-βήμα, την ανέλιξη της εκκλησιολογικής διαλεκτικής, που οδηγεί -ή υποτίθεται πως οδηγεί- στην ωρίμανση των προβληματισμών και στην επιψήφιση των αποφάσεων; Πρόκειται, για Disciplina arcana (αγωγή αποσιώπησης); Για αρχιερατική ευλάβεια στον ιερό θεσμό της Συνοδικότητας, που τον προστατεύει από τις βέβηλες γλώσσες των απίστων; Ή για ένοχη απόκρυψη του ατέρμονα πίνακα των δολοπλοκιών, που εξυφαίνονται για να επικαλύψουν τον αφόρητο και αποκρουστικό ηθικό ρύπο του δεσποτικού ομίλου και για να αφήσουν, σε κοινό θαυμασμό, το επεξεργασμένο προφίλ μιας πλασματικής, φαρισαϊκής τελειότητας; …

 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή