Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

    Αλλά η σύγχρονος Ελλάς, δυστυχώς, τρώει, πίνει και διασκεδάζει και πολεμά την Εκκλησία του Χριστού με κάθε τρόπο. Η «ΛΥΔΙΑ» και πάλι σημειώνει εις τα μικρά σημειώματά της «Οι καμπάνες των ιερών ναών μας ενοχλούν, όπως ενοχλούσαν τους Αγαρηνούς στα 400 χρόνια της κτηνώδους σκλαβιάς. Μας ενοχλεί η Θεία Κοινωνία, και συνιστούν να αποφεύγεται η μετάδοσις δια της αγίας λαβίδας. Μας ενοχλεί η παρουσία της Εκκλησίας εις τα σχολεία. Μας ενοχλεί η παρουσία των θεολόγων στα Λύκεια και Γυμνάσια. Μας ενοχλεί η προσευχή και ο εκκλησιασμός των μαθητών…».

    Ο σύγχρονος Ελληνισμός ευρίσκεται εις αποστασίαν από τον Θεόν και την Εκκλησίαν. Το δε έτι χειρότερον, ότι, εις την Ορθόδοξον Ελλάδα μας, και αυτή η αθεΐα εξαπλούται, καθώς ο νεοπαγανισμός και πλήθος αιρέσεων και θρησκευτικών ή παραθρησκευτικών διδασκαλιών της Ανατολής.

    Δια δε την πατρίδα, μάλλον υβρίζεται ή τιμάται υπό τινών νεοελλήνων. Κατ’ αυτάς, είδομεν εις τοίχον την εξής σοφήν ρήτραν· «Η πατρίδα μου είναι εκεί που μισώ»! Τα συμπεράσματα δικά σας.

 

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 11-9-2009

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή