ΚΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

ΚΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ...

 

  1. Ὅπως ἐπανειλημμένως εἰς τὶς ὁμιλίες μας καὶ τὸ περιοδικόν μας«Φωτεινὴ Γραμμή»(ἰδίως εἰς τὰ τεύχη42 καὶ43) ἔχομεν ἀναφέρει, ἡ οἰκονομικὴκρίσις, ποὺ διερχόμεθα καὶ κατηντήσαμε νὰφθάσωμε εςτὸχελοςτῆςβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οἱ ἰθύνοντες, εναιποτέλεσματῆςθικῆς κρίσεως, πού, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος, μᾶς καλλιεργοῦν συστηματικῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μέσῳ τῶν ἐν Ἑλλάδι ὀργάνων των.

  2. Ἐνῷ ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸςνδρέας Παπανδρέου ἐτόνιζεν κατηγορηματικῶς, ὅτι ἡ στοὰΜπίλντεμπεργκ εναι ἡατίακακοδαιμονίαςτῶνλαῶντῆςγῆς, ὁ υἱός του, μετὰ τὴν «στέψιν» του ὡς ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματός του, ἀνεχώρησεν, δυστυχῶς, γιὰ τὴνἕδραν τῆς στοςΜπίλντεμπεργκ, διὰ νὰ λάβῃ τὶς ὁδηγίες διὰ τὸν ἀφελληνισμὸν καὶ ἀποχριστιανοποίησιν τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος…

   3. Τὸ παρελθὸν ἔτος ἦλθον τὰ διεθνῆ «γεράκια»τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ συνεδρίασαν εἰς τὴν Βουλιαγμένην, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθησαν οἱ δοτοὶ ἀξιωματοῦχοι τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας, Ἕλληνες ἐξωμόται. Τὰ ἴδια «γεράκια» τὸν περασμένον μῆνα μετέβησαν εἰς τὴν Μαδρίτην, διὰ νὰ συνωμοτήσουν εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος καὶ οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν γνωρίζουν ποῖα καταχθόνια σχέδια καταστρώνουν καὶ ἀποφασίζουν οἱ τῆς Λέσχης(Στοᾶς) Μπίλντεμπεργκ…

   4. Διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν εἰς τὶς33 βαθμίδες τῆς μασωνίας, οἱ ἐξωμόται ὀφείλουν νὰ «ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ» ἀρνούμενοιτὰςαἰωνίουςθικὰς καπνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλςμας(Θρησκεία, ΠατρὶςκαὶΟκογένεια)καὶ διαβεβαιοῦντες νὰ πράξουν τὸ πᾶν νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολὲς τῆς μεγάλης στοᾶς καὶ τὰ πιστεύω τους εἰς τὸν Μ.Α.Τ.Σ. Π.χ. οἱ μυούμενοι εἰς τὸν18ονβαθμὸν τῆς μασωνίας ὀφείλουν μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ νὰ ποδοπατοῦν τὰ ἱερὰ σύμβολα τῆς Πίστεώς μας, ποὺ εἶναι ἡ γαλανόλευκος μὲ τὸν Τίμιον Σταυρόν.

    5. πάντοτε θαρραλέος καὶγωνιστὴςΣεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶΑγιαλείαςκ. μβρόσιος, πρὸςτιμήν του, δὲντρέφει ψευδαισθήσεις, ὡς, δυστυχῶς, ἡσυντριπτικὴπλειοψηφία τῶνσημερινῶνκληρικῶν, ἀλλὰδράττεται καθημερινῶς  ἀντεθνικῶν, ἀντικοινωνικῶνκαὶ ἀντιχριστιανικῶν ἐνεργειῶνκαὶ ἀντιδρᾶμὲ ὅληντὴνδύναμιν τῆςψυχῆςτου μὲτὴν ὠμὴρεαλιστικὴνγλῶσσαντῆς ἀληθείας, νὰλέγῃτὰπράγματα μὲτὸ ὄνομάτων καὶμοχθεῖνὰ«κόπτῃ» τὰπολλαπλασιαζόμενα κεφάλια τῆςΛερναίας Ὕδρας. Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲντὸνσυνδράμουν «Ἰόλαοι», διὰνὰκαυτηριάζωνται οἱπληγὲςτῶνκεφαλῶν. Τοιουτοτρόπως τὸ θηρίον συνεχῶς γίγνεταιπερισσότερον ἄγριον.

 

Α. Κατωτέρω ἀναρτίομεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας περίληψιν (ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου) τοῦ καυτοῦ θέματος

 

 

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΡΧΙΣΕ.....

Περαιτέρω ἀνάλυσιν αὐτοῦ ἴδατε εἰς τὸ ἱστολόγιον τοῦ Σεβασμιωτάτου:  http://mkka.blogspot.com/2010/06/blog-post_05.html Σάββατο, 05 Ιουνίου 2010,

πῶς μεθοδεύεται αὐτὸ διὰ τὸ ὁποῖον προειδοποίησεν ἡ πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας(ὅπως ἐκτενέσατερον ἔχομε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως ὡς π.χ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» τεῦχος43 σελ.  51).

 

Σάββατο, 05 Ιουνίου 2010

   Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΡΧΙΣΕ.....  

...ΑΠΟ ΤΟΝΧΑΡΤΗ!

______Μεταφέρουμε εδώ από άλλο blog την είδηση, ότι στη Γερμανία δημοσιεύθηκε Χάρτης της Ελλάδος, από τον οποίον λείπουν τά νησιά του Αιγαίου! Τα νησιά της περιοχής εμφανίζονται ως έδαφος της Τουρκίας! Τελικά μήπως η οικονομική κρίσις προκλήθηκε για να περάσουν απαρατήρτητες αυτές οι ....διορθώσεις, που αναφέρονται σε ζητήματα εδαφικής εθνικής κυριαρχίας; Από τη μιά η Θράκη, από την άλλη ιο Αιγαίο! Όσοι προσπαθούν να εμφυτεύσουν σπέρματα εθνικής αυτοσυνειδησίας, όπως η κυρια Χαρά Νικοπούλου στο Μεγάλο Δέρειο, εξαφανίζονται! Όσοι εξυπηρετούν μή εθνικά συμφέροντα, όπως οι κυρίες Ρεπούση χθές και Δραγώνα σήμερα, προστατεύονται! Η Κυρία Διαμαντοπούλου επιτιμά την Νικοπούλου και καλύπτει την κα Δραγώνα! Αλλά καί η κυρία Μαριέττα Γιαννάκου χθές εκάλυπτε την κα Ρεπούση! Ώστε λοιπόν κάτι δεν πάει καλά στον τόπο μας. Η Ελλάδα ακρωτηριάζεται, βυθίζεται, καταστρέφεται! Οι Πολιτικοί μας ....κτενίζονται! Αγωνίζονται πως θα ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλο για χρηματισμό ενώ είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι περισσότερες πολιτικές παρατάξεις έχουν πάρει το..... μερίδιό τους!

______Από την ἀλλη πλευρά τόσο τό ΠΑΣΟΚ όσο καί Η Νέα Δημοκρατία ως Κόμματα ἐχουν προεισπράξει το μερίδιό τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέχρι το έτος 2016!

_______Το κλέψιμο λοιπόν πάει καλά! Με τη διαφορά ότι οι εντός των τειχών κλέβουν χρήμα, οι εκτός τών τειχν κλέβουν εδάφη, δηλ μειώνουν την εδαφική μας κυριαρχία!

______Κάπως ἐτσι ήσαν τά πράγματα καί στο Βυζάντιο: οι Άρχοντες του Λαού γλεντούσαν και οι Τούρκοι Κατακτητές έμπαιναν στην Πόλη!

______Ελληνικέ Λαέ, ξύπνα! Η Χώρα χάνεται! Άφησε πιά το λήθαργο! Όσους, ή σχεδόν όσους, βάλαμε να φυλάνε Θερμοπύλες, ξέχασαν το ρόλο τους! Έγιναν πειθήνια όργανα ξένων συμφερόντων! Η υπόθεση της SIEMENS το απέδειξε περίτρανα! Παίρνουν εντολές από ξένα κέντρα αποφάσεων. Και καλοπληρώνονται! Παίρνουν τη μίζα τους! Γι' αυτό στις ημέρες μας ξαναζούμε το λεχθέν: "των οικιών υμών εμπιμπραμένων, υμείς άδετε!" δηλ. ενώ καίγονται τα σπίτια σας εσείς τραγουδάτε! ΕΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, ΞΥΠΝΑ!
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Σάββατον, 5 Ἰουνίου2010  

Β. Ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατον ἀνάρτησιν τοῦ ἰδίου, Τρίτη, 29 Ιουνίου2010

ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ!  

Description: F:\pmeletios\images\kayton_kai_epikairon.gif

   ἀναρτίομεν μόνον τὴ περίληψιν

ΤΡΙΑ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ!

_______Άν, λέγω, άν στην καρδιά σας, αγαπητοί μου φίλοι, έχουν μείνει λίγες σταγόνες αγάπης για την γλυκειά μας Πατρίδα, διαβάστε τα παρακάτω. Είναι τρείς ειδήσεις, διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες εκπέμπουν τό ίδιο βασικά μήνυμα: Η Ελλάδα τελειώνει!

______Από τή μιά μεριά είναι η κα Δραγώνα, η οποία συνεχίζει ανενόχλητη το καταστρεπτικό της έργο στην Εκπαίδευση.

______Από τήν άλλη βρίσκουμε την αποκάλυψη, ότι έρχονται τρία χρόνια κρίσιμα για τον τόπο μας.

______Εκ τρίτου μπορείτε να "θαυμάσετε" τι διδάσκονται οτην ιστορία τα παιδιά του Δημοτικού έδώ στην Ελλάδα για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και τί αντίστοιχα στην Τουρκία.

_______Παρακαλώ διαβάστε τα στοχαστικά. Και αν έχετε λίγες σταγόνες αγάπης για την ένδοξη Πατρίδα μας κάμετε κάτι. Ξυπνήστε όλους εμάς: τήν Εκκλησία, τη Βουλή, την Ακαδημία Αθηνών, τους στρατιωτικούς, τούς Έλληνες γενικώς.
+ Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Τρίτη 29 Ιουνίου 2010.

   Τὴνκτενῆ ἀναλυσιν αὐτῶν δύνασθενὰδτεεἰςστολόγιοντοῦΣεβασμιωτάτου http://mkka.blogspot.com/2010/06/blog-post_29.html ...

 

   6.  Κατωτέρω ἀναρτίομενἐπίσηςεἰςτὴνἱστοσελίδα μας αὐτό, τὁποῖον ἀνήρτησεν ὁπατὴρἌγγελοςεἰςτὴνἱστοσελίδα

 http:/ierosnaosagandreoublogspot.com/2010/06/blog-post_2954html. 

 

Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2010

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Description: F:\pmeletios\images\kayton_kai_epikairon.jpg

 

               Τον θυμάστε τον κύριο από αριστερά. Ναι,ναι,καλά θυμάστε,τον είχαμε κάνει κάποτε πρωθυπουργό. Μεγάλος πολιτικος και πανέξυπνος άνθρωπος.

 

Description: F:\pmeletios\images\kayton_kai_epikairon3.jpg

 

               Δείτε πως του την έφερε ο κουμπάρος του και τον ξεφτίλισε.
           Ο Τούρκος σεβάστηκε την σημαία του και δεν την ποδοπάτησε όπως έκαμε ο ένας ο Μεγάλος πολιτικός μας που πατάει την σημαία της χώρας του και κυρίως τον Σταυρό

           Από παλιότερο διεθνές συνέδριο στην Χαλκιδική
Έβαλαν οι φωστήρες τις σημαίες της κάθε χώρας στο πάτωμα για να σταθούν επάνω της οι Πρωθυπουργοί για φωτογραφία ποδοπατώντας την. (Στις μασονικές στοές το τυπικό για να ανεβεί κάποιος στον 18 βαθμό είναι να ποδοπατήσει την σημαία της χώρας του). Ο δικός μας έτρεξε πρώτος να πατήσει τον Σταυρό και εξευτελίστηκε μπροστά στον Τούρκο που σεβάστηκε την ημισέληνο. Και όμως δεν είναι απύθμενη ανοησία που δέρνει τους δικούς μας. Είναι δείγματα τελείας υποταγής.

 

   Α. Ἰδοὺ διὰ ποίους λόγους ἀνέχονται οἱ ἰθύνοντες νὰ κατεβαίνῃ ἡ γαλανόλευκος μὲ τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὰ Ἴμια καὶ νὰ συστήνουν εἰς τὸν Ναύαρχον Λυμπέρη νὰ εἰπῇ ὅτι «τὴν σημαίαν τὴν ἐπῆρε ὁ ἄνεμος» ἤ οἱ ἀναρχικοὶ νὰ τὴν κατεβάζουν ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖον καὶ ἀλλαχοῦ καὶ νὰ τὴν καίουν καὶ νὰ τὴν ἀτιμάζουν· τὸ ἀποκορύφωμα δὲ τῆς ἐγκληματικῆς περιφρονήσεως τῶν ἱερῶν συμβόλων μας, ὅπως ἡ γαλανόλευκη, εἶναι διάφοροι πολιτικοὶ νὰ δικαιολογοῦν αὐτὲς τὶς ἀνίαρες φρικαλαιότητες, ὅτι «διὰ ἕν πανὶ δὲν ἀξίζει τὸν κόπον νὰ ἀντιδρῶμεν» καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ ἀδιαφορῇ…

   Β. Ἔχουν ὀργανώσει δὲ καὶ Ὑπηρεσίαν Διώξεως Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος. Ὅταν ὅμως εἶχον θέσει τὸ ἐρώτημα εἰς τὸν ἁρμόδιον Διευθυντὴν τῆς Ὑπηρεσίας Διώξεως Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος: «γιατί ἀδιαφορεῖτε διὰ τὴν ἱστοσελίδα τῶν ἀναρχικῶν, ποὺ ἔχουν τὸ στέκι των εἰς τὸ κεντρικὸν Πολυτεχνεῖον καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γνωστοποιοῦν οἱ ἀναρχικοὶ τὶς καθημερινές των ἐξορμήσεις καὶ προγράμματά των;» ἀπήντησεν: «δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐν λόγῳ θέμα…».

   Γ. Πρὸς τοῦτο διερωτᾶται κανείς: Μήπως καὶ ἡ ἐν λόγῳ ὑπηρεσίαδρύθη καθ᾿ὑπόδειξιν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς διάφορες ἱστοσελίδες καὶ blogs, διὰ νὰ εἶναι ἕτοιμοι ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν, ὅταν λάβουν τὴν ἐντολήν, νὰ θέτουν φραγὴν εἰς τὶς διάφορες ἱστοσελίδες, ὅπως προφανῶς πρόσφατα ἔθεσανφραγνεἰςτὴνστοσελίδατοῦresaltoκ.λπ; Βέβαια ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀναφέρουν καὶ μερικὲς ἐπιτυχίες των ὡς π.χ. ἀποτροπὴ αὐτοκτονιῶν διαφόρων νεαρῶν ἤ τὴν διακοπὴν διακινήσεως ἄσεμνων φωτογραφιῶν ἀπὸ νεαρὰ καὶ μωρὰ παιδιά. Μήπως, ὅμως, ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἄριστα ὠργανωμένη παραλλαγή(«καμουφλάρισμα») ; ; ;

   Δ. Οἱ ἀνωτέρω φωτογραφίες δεικνύουν, πόσον σέβεται ὁΤορκοςΠρωθυπουργὸςτὴν ἡμισέλινον καὶ σκύβει, τὴν σηκώνει καὶ στέκεται εἰς τὸ ὡρισθὲν μέρος, ποὺ εἶχαν τοποθετήσει τὴν ἡμισέλινον, χωρὶς νὰ ποδοπατῇ τὴν σημαίαν του. Ἀντιθέτως ὁλληνΠρωθυπουργὸς φαίνεται, ὅτι ἔχει γαλουχηθῆ νὰ ὀμνύῃ γῆ καὶ ὕδωρ καὶ νὰ ἀπαρνιέται τὴν πίστιν του καὶ τὴν καταγωγήν του καὶ νὰ ποδοπατᾶ τὴν γαλανόλευκην μὲ τὸν σταυρὸν...

 

 

ΧΑΙΝΟΥΣΑ ΠΛΗΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 

   1. Κατωτέρω ἀναρτίομεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα www.noiazomai.net

 

   «ΕΙΜΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ»

 

         Στις 23-4-1992, σε επιστολή του προς τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο, ο Ανδρέας Παπανδρέου γράφει με το ίδιο του το χέρι την «Εθνική Διαθήκη» του,για τις διεκδικήσεις των πλαστογράφων πάνω στο Όνομα, την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το Έδαφος της Μακεδονίας μας:

         «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι ανυποχώρητοςσε ότι αφορά την πρόκληση των Σκοπίων. Δεν πρόκειται να συναινέσω σε αναγνώριση(dejureκαι  defacto) εφ΄ όσον το όνομα «Μακεδονία» χρησιμοποιηθεί με επιθετικό ή όχι στην ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων»!

 

 

   2. Μετέπειτα ὅμως Ἕλληνες Πρωθυπουργοὶ δὲν ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν θεραπείαν καὶ αὐτῆς τῆς χαινούσης πληγῆς τοῦ σκοπιανοῦ προβλήματος, ἀλλὰ παντοιοτρόπως νὰ τὴν ἐπουλώσουν, διὰ νὰδημιουργηθῇ ἀπόστημα-γάγγραινα καὶ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ ἀνοσιούργημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ τὰ Σκόπια μὲ  μόνον τὸὄνομα «Μακεδονία» ἤ σύνθετον, ὥστε νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς νὰ ἀλλάξουν οἱ σκοπιανοὶτΣύνταγμάτους καὶτοςπεκτατικούςτους σκοποὺςκαὶπροοπτικέςτους…

   3. Καὶ περὶ τοῦ κολοσσιαίου μακεδονικοῦ προβλήματος ἔχομεν ἀναφερθῇ ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας«Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος25 σελ. 65, τεῦχος32 σελ. 22, τεῦχος33 σελ. 47 κ.λπ.

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

   1. Διὰ νὰ ὀρθοποδήσῃ τὸ ἀπελευθερωμένον ἀπὸ τὸν βαρύτατον ὀθωμανικὸν ζυγὸν μικρὸν νεοσύστατον ἑλληνικὸν κράτος, ἠναγκάσθησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐπισυνάψουν διάφορα δάνεια. Τότε μως ὁἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης ἸωάννηςΚαποδίστριαςχιμόνονδὲνπροσεπάθησεννὰσφετερισθῇ ὁδιοςτὰδάνεια, λλὰ καὶ ἠγωνίζετο νὰἀποτρέψῃκαὶτοςλλουςθύνονταςνὰμἔχουν παράλογεςπαιτήσεις, διδάσκων αὐτοὺς διὰ τοῦ παραδείγματός του, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομεν εἰς τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεύχη13 σελ. 10 καὶ42 σελ. 38.

   2. Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτειακῆς, τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας δυστυχῶς, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἐνστερνίζονται ἐμπράκτως τὶς ἀιώνιες καὶ ἀνεκτίμητες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐφαρμόζουν τὸ δόγμα τοῦΛουδοβίκου ΙΔ΄ «L' État c' est moi»=τκράτοςεἶμαιγώ, καθὼς καὶ τό«τἐμὰμὰ καὶ τὰ σὰ ἐμά», ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν τὰ ὅσα ἐτόνιζεν ὁνεπανάληπτοςθνάρχηςωάννηςΚαποδίστριας πρὸς τὴν Δ’ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν(Ἄργος4η Αὐγούστου1829): «...εἶμαι εὐτυχής, διότιδυνήθηννὰπροσφέρω... διὰτνθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν, διὰατὸ τὸ τόσονθεάρεστον ἔργον, τὰλείψανατῆςμετρίας καταστάσεώς μου εἰςτὸθυσιαστήριοντῆςπατρίδος... Διὰτναὐτὸν τοτονλόγονθέλω ἀποφεύγεινὰδεχθῶ τὴν προσδιοριζομένηνποσότητα διὰτἔξοδα τοῦ Ἀρχηγοῦτςπικρατείας, πεχόμενος, νσῳ τὰ ἰδιαίτερά μου χρηματικὰμέσαμοῦἐπαρκοῦν, πὸ τὸνὰἐγγίσω μέχρι καὶβολοῦ τὰδημόσια χρήματα πρὸς τὴν ἰδίαν μου χρῆσιν... ἀποστρέφομαιτνπρομηθεύωεἰςτὸναυτόνμου τὰςναπαύσειςτοῦβίου, αἱὁποῖαι προϋποθέτουντὴνεὐπορίαν, νῷ εὑρισκόμεθα εἰς τμέσονρειπίωνπερικυκλωμένοιπὸ πλῆθος ὁλοκλήρωννθρώπων βυθισμένων εἰς τὴν ἐσχάτην ἀμηχανίαν... λπίζωτισοιξμῶν συμμετάσχουν εςτὴνκυβέρνησιν καὶθέλουνγνωρίσει μετ᾿ἐμοῦτιεἰςτὰςπαρούσας περιπτώσεις ὅσοιεὑρίσκονταιεἰςδημόσια ὑπουργήματαδὲνεἶναιδυνατὸννὰλαμβάνουνμισθοὺςνάλογουςμὲτνβαθμὸντοῦὑψηλοῦπουργήματόςτων καὶμτςκδουλεύσειςτων ἀλλὰ ὅτι οἱμισθοὶ οὗτοι πρέπεινὰἀναλογοῦνκριβῶς μτχρηματικὰ μέσα, τὰὁποῖα ἔχεικυβέρνησιςεἰςτὴνξουσίαντης»!!!

   3. Τὸ ἴδιον ἐπραγματοποίησεν ἐμπράκτως καὶ ὁ εὐλαβής, ταπεινὸς μέγας φιλόπατρης καὶ φιλεύσπλαγχνοςείμνηστοςστρατηγὸςωάννης Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως ἀπεποιήθη τοῦ μισθοῦ του-συντάξεώς του, διὰ νὰ δύνανται μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ περιθάλπτωνται ὀρφανὰ καὶ χῆρες ἀγωνιστῶν καὶ νὰ μὴ ἐπαιτοῦν.

   4. Ατὰ τὰ λόγιαπρεπενὰχαραχθοῦν εςμαρμάρινη πλάκα μὲμεγάλαγράμματα, καὶ νὰ ἀναρτηθῇεςτὸΚοινοβούλιον. ντίγραφονδὲατῆς ντυπωθῇ εἰς χιλιάδεςμεμβράνες καὶνἀναρτηθοῦνεἰςτὶςεἰσόδουςπουργείωνκαὶὅλων τῶν δημοσίωνπηρεσιῶν, διὰ νὰ τὰ βλέπουνἄφρονες ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως πασχίζουν νά«εὐλογοῦν τὰ γένεια των» καὶ νὰ «βολεύουν» περαιτέρω ἑαυτούς, συγγενεῖς καὶ «ἡμετέρους».

   5. Ἐμπράκτως ἐφαρμόζουν τὴν θεωρίαν, ὅτι ὅλα τὰ μέτρα λιτότητος, περιστολῆς τῶν ἐξόδων καὶ θυσίας εἶναι διὰ τοὺς κοινοὺς θνητούς, τὸν ὄχλονκαὄχι δι᾿«μᾶς»

   6. Ἀναφορικῶς μὲ τὸν ἀείμνηστον στρατηγὸν Μακρυγιάννην τὸ ἄρθρον μας, ποὺ ἐγράψαμε εἰς τὴν«ΦωτεινὴνΓραμμήν» τεῦχος36 σελ. 44 τὸ ἀνήρτησεν ἡ ἔγκυρος ἱστοσελὶςwww. hellas-orthodoxy.blogspot.comκαὶ δύνανται οἱ φίλοι μας νὰ τὸ εἰδοῦν καὶ ἐκεῖ ἀνηρτημένον.

   7. Ὄχι μόνον γενναῖες περικοπὲς τῶν μισθῶν καὶ ἀποζημιώσεων των, ποὺ οἱ ἴδιοι ἐψήφισαν νὰ λαμβάνουν, οἱ ἐθνοπατέρες δὲν κάμνουν, ἀλλὰ οὔτε κἄν οὐσιαστικῶς ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἀνακάλυψιν, ποῖοι ἔλαβον τὶς «παχυλότατες μίζες». Δηλαδὴ τὰ «λαδώματα» ἀπὸ τὶς «ἀγορὲς τοῦ αἰῶνος», ἐν γένει τὶς στρατιωτικὲς καὶ κρατικὲς προμήθειες, ὀργανισμῶν καὶ συνεταιρισμῶν, ποὺ μεταφράζονται εἰς δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια εὐρώ, ἄν συμπεριλάβωμε καὶ τὴν ἀφαίμαξιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσῳ χρηματιστηρίου, διαφόρωνπακέτων Ἡνωμένης Εὐρώπης μέχρι καὶ τὸ σχέδιον Μάρσαλ καὶ ἐν γένει τὴν διασπάθισιν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου. «Ξεπουλοῦν» δὲ τὰ πάντα εἰς τοὺς «ἡμετέρους ἀετονύχηδες καὶ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» ἔναντι «πινακιδίου φακῆς» ἀγωνιζόμενοι παντοιοτρόπωςνά «κουκουλωθοῦν» ὅλα ατὰ τὰ κραυγαλέασκάνδαλα, καλοῦντεςτὸνβαρύτατα φορολογούμενονλληνικὸν λαννὰπληρώσῃ ὅλα τὰ«θαλασσοδάνεια»…

   8. Ἐπαναλαμβάνομεν, εἶναιμέγιστον αἶσχοςκαὶνηθικότηςμὲ σπιθαμιαῖα-τεραστία γράμματαο«θνοπατέρες»νὰἐπιμένουν νὰ μὴ ὑποχρεοῦνταινὰπληρώνουνΦ.Π.Α. οἱἑξῆς:

   Α) Τά «λησταρχεῖα», ποὺ κατ᾿ εὐφημισμὸν ὀνομάζονται«καζίνο».

   Β) Οτράπεζες, ποὺ παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ ἀφαιμάζουν τὰ βαλάντια ὄχι μόνον τῶν βιοπαλαιστῶν μισθοσυντηρήτων, ἀλλὰ καὶ τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων βιοτεχνῶν, μικροεμπόρων καὶ ἐπιτηδευματιῶν.

   Οὗτω παρακρατοῦν οἱ ἐργοδότες ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους, καὶ ὅ,τι κερδίζουν οἱ μικροέμποροι, βιοτέχναι καὶ ἐπιτηδευματίαι ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους καὶ πελάτας των, τοὺς τὰ ἀπομυζοῦν οἱ τραπεζίτες μὲ τὰ διάφορα«θαλασσοδάνεια», ποὺ τοὺς δίδουν οἱ Τράπεζες.

   Γ) Τἰδιωτικὰνοσοκομεῖακαὶοκλινικές, ποὺ χρεώνουν πανάκριβα καὶ τὴν τελευταίαν ὀδοντογλυφίδα ἤ τὸ βαμβακάκι ἤ ἕν παυσίπονον, ποὺ θὰ δώσουν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς των…

 

   9. Ἐνῷ, λοιπόν, οἱ «ἐθνοπατέρες» κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας «ἡμετέρους» τῶν παρασκηνίων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπιβαρύνωνται μὲ τεράστια ποσά, συνεισφέροντες καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν δημόσιον κορβανάν, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐλλειμματικὸς ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Κράτους καὶ τῶν κρατικῶν φορέων, Δήμων καὶ Κοινοτήτων κ.λπ., κ.λπ. ἐν τούτοις θέτουν περαιτέρω λίαν δυσβαστάκτους ἀμέσους καὶ ἐμμέσους φόρους εἰς τὴν μεσαίαν καὶ πτωχὴν τάξιντοἑλληνικοῦλαοῦ, ὁ ὁποῖοςστενάζει ἀπὸ ἀνέχειαν καὶκαθημερινῶς διαπιστώνει ὅτι ἀφ’ἑνὸςμὲνχειλίαν δυσβαστάκτουςφόρους καὶἐπιβαρύνσεις καὶ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξειςσυρρικνώνονταικαὶἀφ᾿τέρουἀγοραστικὴδύναμις τῶνπενιχρῶνσόδωνμειώνεται μὲτςαὐξήσειςτιμῶνκαὶλόγαξήσεωςτοῦΦ.Π.Α…

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

   1. Τὸ1893 ἠναγκάσθη ὁ τότε Πρωθυπουργὸς  Χαρίλαος Τρικούπης νὰ ὁμολογήσῃ δημοσίως τό«δυστυχςπτωχεύσαμε». Ὅμως ὁ Τρικούπης εἶχε τὸ ἠθικὸν ἀνάστημα νὰ τονίσῃ ὅτι οἱ ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος οὐδόλως δικαιολογοῦνταικαὶ ἔδωσεν τὸ μήνυμα τῆς αἰσιοδοξίας: «Ἡ Ἑλλς προώρισθαινὰζήσῃ καὶθὰ ζήσῃ».

   Συνιστῶμεν εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τῆς www.fotgrammi.grνὰ ἰδοῦν ἐκτενέστερον εἰς τὴν ἱστοσελίδα vovoland.blogspot.com/2010/06/blog-post.html, ἡ ὁποία ἀναδημοσιεύει ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ τῆς13.6.2010 ἄρθρον τοῦ Δι/ντοῦ τῆς ΕΚΤΑ-3FVIP.comκ. Πάνου Παναγιώτου, ὑπὸ τὸν τίτλον «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ».

   2. Ὅμως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν εἶχαν ἀκόμη κατακριμνήσει τὶς αἰώνιες ἀνεκτίμητες ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας καὶ δὲν εἶχαν διαβρώσει τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι συνέχιζαν νὰ πιστεύουν εἰς τὶς ἀξίες αὐτἐς.

   3. Μετὰ τὴν ἧτταν τῆς Ἑλλάδος τὸ1897 εἰς τὸν ἑλληνοτουρκικὸν πόλεμον, πεβλήθη, τὸ1898, ὁ ταπεινωτικὸς διεθνὴς οκονομικὸς ἔλεγχος τῆς Ἑλλάδος. Παρ’ ὅλα ταῦτα συνέχιζεν ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ πιστεύῃ καὶγωνίζεταιδιὰπαραμονὴν εςτὶςρίζες μας,δηλαδὴ τὴν ἀκράδαντον πίστιν εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, τὴν ἔμπρακτον φιλοπατρίαν, τὴν ἀμόλυντον ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ τὸν ἀκάματον ἀγῶνα ἱκανῶν, πνευματικῶν ἡγετῶν διὰ τὴν διαιώνισιν τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας.

     4. Π.χ. ὁ βιοπαλαιστὴς «νεροπώλης» ἀπὸ τὸ ἈμαρούσιονΣπυρίδων Λούης, νηστεύσας καὶ προσευχηθεὶς τὴν παραμονὴν τοῦ ἀγῶνος εἰς τοὺς πρώτους Βαλκανικοὺς ἀγῶνας, ἦλθεν πρῶτος.

   5. Ὁ υἱὸς τοῦ Δημάρχου ἈθηναίωνΜιχαήλ Μελά καὶ γαμπρὸς τοῦ  πρώην ΠρωθυπουργοῦΣτέφανου Δραγούμη, ὁ ἀνθυπολοχαγὸςΠαλοςΜελάς, δὲν εἶχε ἐκμαυλισθῆ ἀπό «χαζοκούτια» καὶ δὲν εἶχε «μουχλιάσει» σὲ καφετέριες ἤ καταγώγια «ξενυχτάδικα», ὅπως σήμερον καταρρακώνονται σωματικὰ καὶ ψυχικὰ τὰ νειάτα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰεχενατραφῆ μὲ τὰ νάματατῆςρθοδοξίαςκαὶΦιλοπατρίας. Ἐγκατέλειψεν, λοιπόν, τὰ σαλόνια καὶ τὶς ἀνέσεις καὶ ἐθελοντικῶς, κακουχούμενος καὶ στερούμενος, συνέδραμεν τοὺς βορειοελλαδίτες ἀδελφούς μας νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἀπερίγραπτον παντοειδῆ διωγμόν, ποὺ ὑφίσταντο ἀπὸ τοὺς κομιτατζῆδες-Βουλγάρους, διὰ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ ἀποκτήσουν τὴν συνείδησιν τοῦ Σλάβου. Οἱ ἀνεκτίμητοι ἀγῶνες του καὶ ἡ θυσία του τὴν13.10.1904 συνέβαλαν οὐσιαστικῶς εἰς τὴν τόνωσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν βορειοελλαδιτῶν.

 

Η ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

   1. ΟἝλληνες τῆς διασπορᾶς ἐκράτησαν ἀλώβητον τὴν πίστιν των εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν φιλοπατρίαν καί, μεγαλουργήσαντες, διέθεσαν τὸν μόχθον τοῦ βίου των διὰτὸ κοινὸν καλὸν τῆς πατρίδος. Εἷς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἁγνοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἐθνικοὺς εὐεργέτας ὑπῆρξεν καὶ ὁ ἐκΜετσόβου Γεώργιος Ἀβέρωφ, ὁ ὁποῖοςχρηματοδότησεντὸΠαναθηναϊκὸν Στάδιοντῶν Ἀθηνῶν, ὅπου διεξήχθησαν τὸ1896 καοπρτοιλυμπιακοὶ Ἀγῶνες. Εἶναι τὸ μοναδικὸν Στάδιον τῆς Ὑφηλίου, ποὺ κατεστευάσθη ἀπὸ100% μάρμαρον. Ὁ ἐθνικὸς εὐεργέτης Ἀβέρωφ διέθεσεν καὶ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀξίας διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦθρυλικοθωρηκτοῦ Ἀβέρωφ,ποὺ ἐθριάβευσεν κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους1912-13 καὶ ἔγινεν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ. Καὶ τότε ἐγένετο προσπάθεια ὑπερτιμολογήσεως τοῦ θρυλικοῦ θωρηκτοῦ Ἀβέρωφ διὰ «μίζες». Εὐτυχῶς, εὐσυνείδητος βουλευτὴς τότε, ἔφερεν ἀμέσως τὸ θέμα εἰς τὴν Βουλήν, ἐρωτῶν ποῦ διοχετεύεται τὸ ἐπιπλέον ποσὸν καὶ ἔτσι διεγράφη αὐτὸ τά «λάδωμα» καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐπλήρωσε τὴν ἰδίαν ἀξίαν, ὅπως καὶ διὰ τὸ ἕτερον θωρηκτὸν τῶν ἰδίων προδιαγραφῶν, ποὺ ἠγόρασε, ἡ Ἰταλίακαδνκαλύφθηπροσπάθειατῆς«μίζας», ὅπωςσήμερον γίνεται

   2. Ποῦ καταντήσαμε! Αὐτὸ τὸ ἔνδοξον θωρηκτὸν ΑΒΕΡΩΦ, τὸ ὁποῖον ἔχει θεσπισθῆ ὡς Μουσεῖον τολμᾶ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῆς «ἀριστοκρατίας»= οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντεςντβεβηλώνουν, ργιάζοντεςμὲττρελλὰ γλέντιατων, ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν ἐποχήν, μὲ τὴν ἔμμεσον ὑποδούλωσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Δ.Ν.Τ.,  προκαλλοντεςτὴνεἰςνέχειανεὑρισκομένηνπλιεοψηφίαν τοῦἙλληνικοῦλαοῦ(«...καὅςμὲνπεινᾷ, ὅςδμεθύει...» (Α’ Κορ. 11, 21).

   3. μως τότε οἱἐθνικοὶεὐεργέτεςεὐεργέτησανπραγματικῶςτὴνλλάδα, διότι δὲν ὑπῆρχον Νομικὰ Συμβούλια τοῦ Κράτους, Διευθύνσεις Κληροδοτημάτων κ.λπ., κ.λπ. γραφειοκρατικὲς ὑπηρεσίες, διὰ νὰ τριχοτομοῦν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν «χαράτσια»καὶ δορυφόρουςφόρους ὑπὲρ «παρασίτων»καὶἁμαρτωλῶννοσφιστῶντῶννλόγῳδορυφόρωνφόρων καί «χαρατσιῶν», ὡς π.χ. τοῦ Ταμείου Νομικῶν. Οἱ ἐθνικοὶ μας εὐεργάται δὲν ὑφίσταντο τὰ πάνδεινα, ὅπως ἡμεῖςτοἹδρύματος Προασπίσεωςθικῶν καΠνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ ὁποῖον, ὅπωςἔγραφε καὶ ἡφημερὶς Χριστιανικὴ τὴν2.10.2008 «πνενὰτἐξουθενώσουν...», μὴ ἀνεχόμενοι οἱ ἰθύνονες τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴνγλῶσσαν τῆς ἀληθείας ποὺ χρησιμοποιοῦμε…

   4. Περὶ τῶν τότε ἀνιδιοτελῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν καὶ σημερινῶν ἱδρυμάτων, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψωμεν τόμους ὁλοκλήρους διὰ νὰ ἀναπτύξωμεν ἀπὸ κάθε ἄποψιν τὸ ἐν λόγῳ θέμα.

   Ὁ λίαν δυσβάστακτος ὄγκος ἐργασίας, ἀλλὰ καὶ ἡ λίαν ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν, ὅμως, νὰ τὸ ἀναπτύξωμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος, εὐελπιστοῦντες εἰς τὸ μέλλον νὰ εὑρεθοῦν ἱκανοὶ ἐπιστήμονες νὰ τὸ ἀναπτύξουν διεξοδικῶς γλαφυρά.

 

ΑΔΟΥΛΩΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ

   1. Τότε ἐπίσης ὑπῆρχον ἱκανὰ ἀδούλωτα ἀναστήματα τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας, τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον δὲν εἶχαν προσχωρήσει εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἀλλ᾿ἀπεναντίας, ἠγωνίζοντο νὰ προβάλλουν πρωτίστως τὴν ἀνάδειξιν τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν, τὴν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέσῳ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν Ἐθνική μας Ἐθνεγερσία καὶ τὴν σύγχρονον Ἑλλάδα καὶ δὲν ἐτόλμον παραχαράκται τῆς ἱστορίας νὰ συρράβουν τὴν ἱστορίαν, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως σήμερον τὰ δοτὰ ὄργανα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς στοᾶς Μπίλντεμπεργκ καὶ λοιπῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν ἀδούλωτα πνευματικὰ ἀναστήματα, ὡς π.χ. ὁ ἱστορικὸςΠαπαρηγόπουλος, ΚωστὴςΠαλαμάς, Σπύρος Λάμπρος, ἘμμανουὴλΔραγούμης   κ.λπ.    

   2. Διατηρῶν τοιουτοτρόπως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἄσβεστον τὴν πίστιν του εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, τὴν φιλοπατρίαν, τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν, μὲ πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτας, ποὺ δὲν ἐδουλώθηκαν εἰς τὴν Φραγκιὰν καὶ τὶς ἄλλες σκοτεινὲς δυνάμεις, κατώρθωσεν, παρ’ὅλην τὴν μεγίστην ταπείνωσιν, ποὺ ὑπέστη μὲ τὴν ἐπιβολὴν τῶν ἄκρως προσβλητικῶν ὅρων τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου τοῦ1898, ἠνωμένος νὰ μεγαλουργήσῃ κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμουςτὸ1912-1913.Οὕτω ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγὸν καὶ ἄλλες ἑλληνικὲς περιοχὲς καὶ προσηρτήθησαν καὶ αὐτὰ τὰ ἀπελευθερωθέντα  ἐδάφη, ἡ νότιος Ἠπειρος, ἡ  Μακεδονία, ἡ Θράκη, νῆσοι Αἰγαίου καὶ ἡ μεγαλόνησος Κρήτη μας εἰς τὴν Ἑλλάδα.

   3. Βλέποντες ὅμως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀκόμη καὶ μὲχωρὶς δανεικὰ δύναταινὰἐπιβιώσῃ, λλὰ μὲ πνευματικὰ ἰδανικὰνμεγαλουργῇ,συνέλαβαν τὸ σατανικὸν σχέδιον, τὸ ὁποῖον ἐξεφράσθη μὲσῳ τοῦ γερμανοεβραίου σιωνιστοῦ Henry Kissinger, τι...μόνον ἐὰνφελληνίσωμενκαὶἀποχριστιανοποιήσωμεντοὺςλληναςθὰ εὐοδωθοῦν οἱ ἐπιδιώξεις μας..., ἐπαναλαμβάνοντες μὲ ἄλλες λέξεις τὸ τοῦ ἀντίχριστου πάπα «Μάρκος οὐχ ὑπέγραψεν, οὐδὲν ἐπετύχαμεν» …

   4. Πρὸς τοῦτο προβάλουν καὶ διατηροῦν εἰς καίριες θέσεις(εἰς τὴν πολιτειακήν, πολιτικήν, πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν) δοτὰ ἀνθρωπάκια, ποὺ εἶναι διατεθειμένα νὰ «ὀμώσουν γῆ καὶ ὕδωρ» καὶ ὡς γενίτσαροι νὰ ὑλοποιήσουν τὰκαταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, πωςλαμβάνουν χώραν εἰςτὶςμέρεςμας.

   5. νάγκη ὅθεννὰδιαφωτίσωμεν, φυπνίσωμενκαἐμψυχώσωμεν τὴν ἐθνικὴνκαὶθρησκευτικὴν συνείδησιντῶνλλήνωντῆςδιασπορᾶςμὲἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸνδιαφωτιστικὸνλικόν, φυπνιστικὲς ὁμιλίες καὶ ἐξοπλισμόν των μὲτἱερὰσύμβολα τοῦἙλληνισμοῦκαὶτςρθοδοξίας.

 

Ἐπίκαιρη, πρὸςτοῦτο, κατωτέρω ἀφορμή:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ
ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

   Κατωτέρω δημοσιεύομεν αὐτούσιοντὸ ἀπὸ25.6.2010 ἠλεκτρονικὸνταχυδρομεῖον, ποὺ ἐλάβαμε ἀπθαυμαστὴντοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

 

   Ἀξιότιμοι Κυρίες καὶ Κύριοι, καλημέρα σας.

   Πρὸ ἡμερῶν εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ ἔχω εἰς τὰχέρια μου ἕνα τεῦχος ἀπὸτὴν τριμηνιαία ἔκδοσιν ποὺφέρει τὸν τίτλο ΦωτεινὴΓραμμή.

   Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐνδιαφερόντων θεμάτων εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰφρεσκάρω τὴν μνήμη μου μὲ τὸ ἀφιέρωμά σας, σχετικὸ μὲ τὸν μεγάλο Μακρυγιάννη μας.

   Θαυμάσια ἡ ἔκδοσή σας καὶεἰλικρινὰθέλω νὰτὸλαμβάνω στὴν διεύθυνσίν μου, ἐὰν καὶ ἐσεῖς συμφωνεῖτε μὲτὸαἴτημά μου.

   Μὲτὴν εὐκαιρία αὐτῆς ἐπικοινωνίας μου μαζί σας ἐπιτρέψατέ μου νὰσᾶς κάνω μία ἀναφορά, ἐνδιαφέρουσα κατὰτὴν ταπεινή μου ἄποψιν.

   Στὴν Λίμα τοῦΠεροῦ, σὲαὐτὴν τὴν φίλη καὶμακρινὴχώρα κτυπάει ἡκαρδιὰτῆς Ἑλλάδας.

   Ὅπως καὶ σὲ πολλὲς χῶρες ἄλλωστε.

   Στὴν Λίμα λοιπόν, στὴπρωτεύουσα τοῦΠεροῦ ὑπάρχει μία Ἑλληνικὴ Ὀργάνωση.

   Τὸπλῆρες ὄνομα τῆς εἶναι:

   Asociacion Helenika Lima-Peru

   Τὴν Ἑλληνικὴ Ὀργάνωση αὐτὴ ἔχει τὴν μεγάλη τιμὴνὰτὴν Προεδρεύει ἡΚυρία Σόνια Ραπτοπούλου-Βαβούλη.

   Μὲ ἔχει παρακαλέσει ἡ ὀργάνωσις αὐτὴνὰτὴν προμηθεύσω μὲ Ἑλληνικὲς Σημαῖες μικροῦμεγέθους, ἕνα ἱκανὸ ἀριθμὸγιὰνὰκρατοῦν τὰμέλη τῆς Ὀργανώσεως αὐτῆς κατὰτὴν διάρκεια διαφόρων ἐκδηλώσεων ποὺπραγματοποιοῦν.

   Ἔχω ἀπευθυνθῆ σὲ διάφορους φορεῖς τοῦ Κράτους ἀλλὰ ὅλοι κωφεύουν παρὰ τὰ ἀντιθέτως ὑποστηριζόμενα ἀπὸ αὐτούς.

   Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἔχω ἀπευθυνθῆ εἰς τὰδυὸμεγαλύτερα κόμματα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ποὺκατὰτὶς προεκλογικές τους ἐκστρατεῖες προμηθεύουν τοὺς φίλους τους καὶμὲμία τέτοια σημαία ἐκτὸς τῆς κομματικῆς. Τὸ ἴδιο καὶαὐτά.

   Σέ σᾶς λοιπὸν ἀπευθύνω τὸαἴτημα γιὰνὰσᾶς παρακαλέσω νὰμεριμνήσετε γιὰτὴν ἐξεύρεσιν χορηγοῦποὺθὰκάνει τὴν τιμὴεἰς τὴν Ὀργάνωσιν τῶν Ὁμογενῶν μας νὰτοὺς προμηθεύσῃ Ἑλληνικὲς Σημαῖες, χωρὶς αὐτὸνὰσημαίνει ὅτι δὲν χρειάζονται καὶμεγαλύτερες γιὰτὸ ἐντευκτήριό τους, τὰγραφεῖα τοὺς ἀλλὰκαὶμερικὰ ἀπὸτὰμέλη τους νὰ τὶς κρατοῦν κατὰτὶς ἐπίσημες ἑορτὲς τῆς Ἑλλάδος μας.

 

   Ἡ πλήρης διεύθυνση τῆς Ἑλληνικῆς Ὀργάνωσης εἶναι:

ASOCIACION HELENIKA LIMA-PERU
CALLE LAS ACALIFAS No 162 CASA C
URBANIZACION LAMOLINA VIEJA   
ΑMOLINA 
LIMA 12
PERU

   Τὰτηλέφωνα τοὺς εἶναι :

   005113653649

   καὶ ἡ ἠλεκτρονική τους διεύθυνση 

   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

   Μὲτὶς εὐχαριστίες μου

Νικόλαος Παπαχριστοδούλου

 Ὁμήρου39
12243 Αἰγάλεω
6972757116

 

   Εὐχαριστοῦντες τὸν ἀξιότιμον κύριον Νικόλαον Παπαχριστοδούλου γράφομεν τὶς κατωτέρω πτωχὲς γραμμές:

   1. Ὁ ἐπιστολογράφος μας κ. κύριος Νικόλαος Παπαχριστοδούλου δίδει τὴν ἰδέα νὰ εὑρεθοῦνχορηγομεγάλωνκαὶμικρῶν σημαιῶν, διὰ νὰ ἀποστείλωμεν μαζὺ μὲ ἄλλα ἐθνικὰ σύμβολαεἰς τςχιλιάδες ἑλληνικὲς κοινότητεςτῆςδιασπορᾶς, καθὼςκαὶεςτοὺςφιλέλληνας, διὰνπροβάλωνταινόθευτεςοἱἰδέες τοῦ Ἑλληνισμοῦκατςρθοδοξίας.

   2. Τοιουτοτρόπως θὰ τονωθῆ καὶ τὸ καταρρακωθὲν ψυχικὸν σθένος τῆς πνευματικῆςκαὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ προβληθῇ  σθεναρὰ ὠργανωμένη ἀντίδρασιςναντίοντῶνκαταχθονίων σχεδίων τῶνσκοτεινῶνδυνάμεων,ποὺ εἶναι ὁ συστηματικὸς ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων.

   3. Ἐὰν οἱ Ἕλληνεςτῆς διασπορᾶς τονώσουν τὴν καταρρακωθεῖσα ἐθνικὴν καὶ θρησκευτικὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, τότε δυνάμεθα νὰ ἀναφωνήσωμεν λακωνικῶς: «κόμη καὶἐὰν ἐχάσαμε τὰπλούτη μας καὶ ἐμμέσως διὰτῶν ταπεινωτικῶν θαλασσοδανείωνκαὶπιμέρους τὴν ἐθνικήν μας κυριαρχίαν, θὰγωνισθῶμεν διὰτὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἠθικῶν καὶπνευματικν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρἰζας μας. Μόνον τότε μὲτὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦθὰμεγαλουργήσωμεν»…

   4. Μόνον ἔτσιθὰἀναπτερωθῇκαὶτκατατρωθὲν ἠθικὸντῶνφιλελλήνων, οἱὁποῖοι θὰἀναθαρρεύσουν νὰ μᾶς συνδράμουν, διὰνμεγαλουργήσωμενπάλιν. Διαφορετικὰζήτωποὺκαήκαμε...

 

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

 

Κορυφή