ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΗΤΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΣΩΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ

 

   Μ φορμν τν πέτειον τς λώσεως τς Κωνσταντινουπόλεως π τν Τούρκων κατ τν 29ην Μαΐου 1453, πολλο «θολοκουλτουριάρηδες», νιστόρητοι κα χθρο το λληνορθόδοξου Πολιτισμο ρχισαν ν κτυπον κα πάλι τν προσφορν το Βυζαντίου ες τν λληνικν Πολιτισμόν. Δι λους ατος τ Βυζάντιον το καταστροφικν δι τν λληνισμν κα κατέπνιξε δι τς ρθοδόξου κκλησίας τν κλασσικν παιδείαν κα τν πολιτισμν τς ρχαίας λλάδος. Ο πολέμιοι το Βυζαντινο Πολιτισμο εναι κατ σύμπτωσιν ο γνωστο «κκλησιομάχοι» κα ο παδο τς νασυστάσεως τς νεκρς ρχαας θρησκείας κα ν γένει ο «ρχαιολάτραι», ο ποοι χουν λώσει τ ΜΜΕ κα χουν μεγάλην πρόσβασιν ες φημερίδας, στορικ κα λαογραφικ περιοδικά, κα διαβάλλουν μ νεσιν τν Βυζαντινν πολιτισμόν.

  Πιστεύομεν τι ες λους ατος πρέπει ν δοθ μία πάντησις. Κα τν καλυτέραν πάντησιν τν δίδει κ. Γλύκατζη – ρβελέρ, ποία ξέδωσε προσφάτως κα βιβλίον φιερωμένον ες τ Βυζάντιον. κ. Γλύκατζη – ρβελέρ δωσε μία νδιαφέρουσαν συνέντευξιν ες τν φημερίδα «ΤΑΝΕΑ», π μερομηνίαν 3 πριλίου 2010, ες τν ποίαν πισημαίνει, διά τί «εμεθα λοι βυζαντινο» κα ναδεικνύει τν προσφορν το Βυζαντίου ες τν λληνισμόν. Τν συνέντευξιν κ. Γλύκατζη – ρβελέρ δωσεν ες τν δημοσιογράφον κ. Νικόλαον Μπακουνάκην κα χει ς ξς:

  «— Κυρία ρβελέρ, γιατ μς νδιαφέρει σήμερα τόσο πολ τ Βυζάντιο;

  — Γιατί τ Βυζάντιο εναι λληνικ γλώσσα κα ρθοδοξία, δηλαδ τ δύο βασικ συστατικ τς λληνοσύνης. Βέβαια τ Βυζάντιο ταν μία πολυεθνικ ατοκρατορία, λλ ταν μι ατοκρατορία λληνόφωνη. Τ τι τ Βυζάντιο ταν λληνόφωνο σωσε λον τν λληνικ πολιτισμό. ταν μεγάλος γάλλος στορικς Φερνν Μπροντλ γραφε τι δν πάρχουν Γάλλοι, πάρχουν μόνο γαλλόφωνοι, κα ποιος μιλάει γαλλικ εναι Γάλλος ννοοσε τι γλώσσα εναι σύμπτυξη λου το πολιτισμο κα λης τς παράδοσης. Κα τ Βυζάντιο εναι λληνόφωνο π τν 7ο αώνα.

  — Κα γιατί π δύο αἰῶνες στ σύγχρονο λληνικ κράτος πωθήσαμε ντελς τ Βυζάντιο;

Εμαστε ο μόνοι πο δν λευθερώσαμε τν κοιτίδα το γένους, τν Κωνσταντινούπολη, κα κάναμε πρωτεύουσα να λασποχώρι, πως ταν τ 1830 θήνα, να λασποχώρι μ μερικς χιλιάδες σπίτια, π τ ποα πάρα πολλ ταν χωρς στέγη.

 Γι ν μ πομε τι θήνα ταν τότε λβανοκρατούμενη, πράγμα πο δν χει καμία σημασία, λλ τ λέω πίτηδες γι τος θνικίζοντες.

Τ τι π μι λληνόφωνη ατοκρατορία φτάσαμε στερα π 400 χρόνια σκλαβις σ να πολιτικ μόρφωμα, τ λληνικ Κράτος, τ ποο εναι “δευτερεον”, γι ν μ π τίποτε χειρότερο, ατ δημιουργε να εδος συμπλέγματος.

  — Δηλαδ πωθήσαμε τ Βυζάντιο ψυχαναλυτικά;

  — μα θέλετε, τ λέτε κι τσι. Σημασία χει τι π τ λασποχώρι φτάσαμε πευθείας στν Περικλ, βάζοντας σ παρένθεση χίλια χρόνια τς μόνης λληνόφωνης ατοκρατορίας.

  — Σήμερα εναι ζωνταν τ Βυζάντιο;

  — Βεβαίως. Πμε στν κκλησία. Τί κομε; “Τ περμάχ Στρατηγ τ νικητήρια” λλ ρύσαι μς π το πονηρο. Γυρνμε στ σπίτι. μπαμπς λέγεται Παναγιώτης, μάνα Βασιλική, πάρχει τ εκονοστάσι. Χρησιμοποιομε βυζαντινς παροιμίες. Λέμε “φαγε τν περίδρομο”, πειδ τ πινάκιο, τ βαθ πιάτο τν Βυζαντινν, εχε γύρω γύρω να περιθώριο που ξεχείλιζε τ φαγητό. λέμε “τ παίζει στ δάχτυλα”, πειδ κριβς ο Βυζαντινο μετροσαν τ πάντα.

  — πομένως εναι μι συνέχεια ργανική…

  — Εναι μι ργανικ συνέχεια, πο κφράζεται μ τ λέξη ρωμιοσύνη. Ατ ργανικ συνέχεια δν εναι λλη π τ ρωμιοσύνη...

  — Λέξη πο σήμερα χει κάτι τ παξιωτικό...

  — Πράγμα σκανδαλδες, γιατί λέξη “ρωμιός” εναι μόνη, πο εναι ατοκρατορική. Τ Βυζάντιο ποτ δν ποκαλοσε τν αυτό του Βυζάντιο. ταν Ψελλς κόμη κα Μιχαλ Χωνιάτης λένε “ο Βυζαντίου πολίτες” ννοον τος Κωνσταντινοπολίτες. Δν ννοον τίποτε λλο. “σες ο Βυζαντίου πολίτες”, γράφει Μιχαλ Χωνιάτης π τν θήνα, που ρθε ς Μητροπολίτης, στν δελφό του στν Κωνσταντινούπολη. Διαμαρτύρεται Χωνιάτης στν δελφό του, πο ταν πρωθυπουργός, γιατί ο τρυφερο πολίτες τς Κωνσταντινουπόλεως τν στειλαν σ ναν τόπο, που δν βρισκε να βιβλίο. Κι πρεπε ν πηγαίνει στ μοναστήρι τς Κέας, γι ν βρε.

  — Τος Ερωπαίους τος φορ πρέπει ν τος φορ τ Βυζάντιο;

  — κόμη περισσότερο. Γιατ τί εναι Ερωπαος; πως λεγε Πλ Βαλερ, εναι ατός, πο χει ποστε φιλοσοφικ τν πίδραση τς ρχαίας ρθολογιστικς σκέψης, πο χει ζήσει μ τν ουδαϊκοχριστιανικ πνευματικότητα κι χει ποστε τν πίδραση τς ρωμαϊκς διοίκησης κα τν ρωμαϊκν θεσμν. θήνα, ερουσαλμ κα Ρώμη. Χωρς ατ δν πάρχει Ερώπη. Κι λα ατ τ τρία, συμπυκνωμένα μαζί, εναι τ Βυζάντιο. πομένως τ Βυζάντιο εναι Ερώπη, γιατί εναι λληνόφωνο πως θήνα, χριστιανικ πως ερουσαλμ κι χει υοθετήσει λη τ ρωμαϊκ διοίκηση.

  — Τότε γιατί ποκλειόταν τ Βυζάντιο π τν Ερώπη κα γενικώτερα νατολικ ρθόδοξη Ερώπη;

  — ταν δημιουργεται νεώτερη ννοια τς Ερώπης, ο λληνες χουν διαγραφε π τ σκέψη τν Ερωπαίων, λόγω τς θωμανικς κατάκτησης. ταν Ρακίνας γράφει τΦαίδρα” ρωτάει τν γάλλο πρεσβευτ στν ψηλ Πύλη κατ πο πέφτει λλάδα. πρτος πο λέει “we Εuropeansεναι φιλόσοφος Μπέϊκον, τν 16ον αώνα. πρτος πίνακας πο παρουσιάζει τος λαος τς Ερώπης εναι νας πίνακας γερμανικός, στν ποο φυσικ δν πάρχουν λληνες. πειτα ατ Ερώπη εναι λη ντιορθόδοξη. Θεωρε τος νατολικος σχισματικούς.

  — Πς ξηγετε τ τι σήμερα πάρχει μεγάλη ζήτηση γι βυζαντιν τέχνη π λα τ μεγάλα μουσεα τς Νέας όρκης, το Λονδίνου, το Παρισιο; Μήπως ψάχνουν γι ξωτισμό; Μήπως ς βυζαντινολόγος εστε ξωτική;

  — χι, δν εμαι καθόλου ξωτική. πόδειξη τι στ Γαλλία μ εχαν βάλει πρόεδρο το μεγαλύτερου ργανισμο σύγχρονης τέχνης, το Μπομπούρ... Ατ φείλεται στ τι Ερώπη σήμερα θέλει ν δε λόκληρη τν ντότητά της. Πο συγκλίνει λόκληρη νατολικ Ερώπη; Στν ρθοδοξία, στ Βυζάντιο. Μόσχα νομαζόταν “τρίτη Ρώμη”. πομένως λη νατολικ Ερώπη πο δν μπορε πι ν ποκλειστε π τν Ερώπη χει μι συνοχή, τν ρθοδοξία. Κα πς μπορε ν κφραστε ατ ρθοδοξία γι σους δν ξέρουν στορία κα λληνικά; Μέσα π τν εκόνα, τ βυζαντιν γιογραφία. πως λέει Ζιροντού, μόνο μέσα σ να μουσεο δν πάρχουν γράμματοι.

  — Δηλαδ γι πολιτικος λόγους γίνονται ατς ο κθέσεις; Τ θέμα τς τέχνης δν εναι σοβαρό;

  — Πάρα πολ σοβαρό. Γιατ βυζαντιν γιογραφία κφράζει πολ σύγχρονα πράγματα. Εναι πρν π’ λα μι ζωγραφικ διοτήτων κα χι προσώπων, εναι ζωγραφικ τς γιοσύνης κα χι το γίου. Γι’ ατ γιογράφος βάζει τ νομα το γίου π κάτω. λέξη σο λέει ποις εναι γιος κα χι ζωγραφική. πεικόνιση στ βυζαντιν γιογραφία εναι πεικόνιση το μοντερνισμο. Ο σουρεαλιστς εναι πολ συγγενες μ τ βυζαντιν γιογραφία. ν πάρετε, γι παράδειγμα, ναν Μαγκρτ κα φαιρέσετε ς πομε τ σεξουαλικ στοιχεο, θ χετε μι βυζαντιν εκόνα. Τ διο κα μ ναν Νταλί. Ο σουρεαλιστς καναν τέχνη τν νειρική τους ναγκαιότητα, δν βαλαν σ πρτο πλάνο τ πρόσωπο λλ τν κφραση, τν διότητα το προσώπου.

  — ξεραν ο σουρεαλιστς τν τέχνη ατή;

  — Νομίζω πς χι, λλ δν χει σημασία. Γι παράδειγμα, Μπρετν σίγουρα δν τ ξερε. Κα θ σς π κάτι πολ χαρακτηριστικό. Τ 1959 πγα μαζ μ τν Κλντ Ρου ν δ τν Μπρετόν. Κάθονταν στ διο σπίτι, νας πάνω, λλος κάτω. Κάποια στιγμ ρώτησα βλακωδς τν Μπρετόν: Γιατί δν χετε πάει ποτ κα σες στν λλάδα, ναν τόσο ραο τόπο; Μο πάντησε: Εμαστε π τν κατοχ το λληνικο πνεύματος δ κα 2.500 χρόνια κα θέλετε ν πάω γ στν λλάδα. Το επα: Οδέποτε λληνας θ κανε καλύτερο μνο γι τν λληνικ συνέχεια.

  — Ο φοιτητές σας θεωρον τ Βυζάντιο κομμάτι τς στορίας τους;

  — Γι να πράγμα θεωρ τν αυτό μου ετυχισμένο, τι π τ 1967 μέχρι χθς δίδασκα Βυζάντιο σ 2.000 φοιτητς το πρώτου τους. ταν μο λεγαν μ τί πτε κα διδάσκετε στ πρτο τος, γ λεγα πηγαίνω γιατ κε χτίζονται τ πράγματα. λεγα στ παιδιά ποις δινε τς πέτρες, ταν λιθοβολοσαν τν γιο Στέφανο. Σαούλ. Ποις ταν Σαούλ; Παλος. Μετ τος λεγα τί γραφε πίσκοπος χρίδος στν Πατριάρχη γι τος Λατίνους. Καταλάβαιναν μέσως τι τ Βυζάντιο ταν δική τους στορία. τι εναι να κομμάτι τς ερωπαϊκς στορίας.

  — Σκεφτήκατε ποτ ν γράψετε να σχολικ γχειρίδιο Βυζαντινς στορίας γι τος λληνες μαθητές;

  — Μο τ εχε προτείνει κάποτε ρσένης, ταν ταν πουργς Παιδείας. Τέλος πάντων, ατ εναι πικραμένη στορία. ταν μο ζήτησαν λοιπν ν γράψω γι τ Βυζάντιο, λέω πς θ π στ παιδι πς ταν Κωνσταντνος Παλαιολόγος σκοτώνεται πάνω στς πάλξεις τς πύλης το Ρωμανο, Πατριάρχης Σχολάριος χει τοιχοκολλήσει νάθεμα ναντίον του… Δν γίνεται ν τ πες εκολα ατ τ πράγματα. Γι’ ατ κι γ γραψα μι σειρ ποιημάτων, τ ποα μοιάζουν μ μαθήματα.

  “Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ

  ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ

  ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΤΡΟΠΟ”

  — Κυρία ρβελέρ, φο λληνοφωνία μς ρχεται π τ Βυζάντιο, γιατί στν κπαίδευση δν πάρχουν βυζαντιν κείμενα;

  — Ατ εναι να μεγάλο θέμα. Σήμερα πικρατε σχιζοφρένεια στ διδασκαλία τς γλώσσας. Τ πράγματα διχοτομονται σ νέα κα ρχαα λληνικά. Κανονικ γλώσσα θ πρεπε ν διδάσκεται μ ναν νιαο τρόπο. Ν ξεκινούσαμε π τ σήμερα, ν πηγαίναμε πρς τ πίσω στ κείμενα τς Τουρκοκρατίας, μετ στ βυζαντινά, μετ στ πρτα χριστιανικ κείμενα, πο εναι ο πιστολς το Παύλου κα ποκάλυψη κα στ ρχαα κείμενα.

  Ν μ ξεκινμε νάποδα. Τ παιδι θ καταλαβαίνουν τί γίνεται προχωρώντας πρς τ πίσω, θ βλέπουν τι τυμολογία εναι δια. Θ βλέπουν, γι παράδειγμα, στ νοταριακ γγραφα τς Τουρκοκρατίας τς λέξεις πούλησα, γόρασα, κανα, δειξα κ.λπ..

  — Στ βυζαντιν κείμενα τί θ βρον;

  — κε θ βρον γι πρώτη φορ τν γλωσσικ διχασμό. Θ βρον τν μιλούμενη γλώσσα, στν ποία εναι γραμμένοι ο βίοι τν γίων. λα ατ τ γιολογικ κείμενα, πειδ ποτελον τροφ γι τος πιστούς, εναι γραμμένα σ γλώσσα λιτή. Εναι οσιαστικ προφορικ γλώσσα.

  Κα θ βρον κα τν ττικίζουσα γλώσσα, πο στν ξέλιξή της δηγε στ δική μας καθαρεύουσα. Θ συνειδητοποιήσουν λοιπν τι ατ γλωσσικ συνύπαρξη εναι πολ παλι κα πιπλέον εναι μι καθημεριν στορία, πως κριβς συμβαίνει κα τώρα… Μι φορ νας πολιτικς μο εχε πε: κ. ρβελέρ, δν λέμε “σν”. Τσν” σημαίνει δν εσαι κα κάνεις σάν. Πρέπει ν λέμε “ς”. κοστε, το λέω. Καμμι μάνα δν επε στ παιδί της: σο μιλ ς μάνα σου. Μιλ σν μάνα σου.

  “Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

  ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ

  Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ”

  — Θ θέλατε ν εσαστε στορικς λλης περιόδου;

  — Ποτέ. Βέβαια ταν μουν νέα τοιμαζόμουν γι σπουδς στ Πολυτεχνεο, μηχανολόγος. Τώρα πο ρχονται διάφοροι γάλλοι συνάδελφοί σας κα μ ρωτον τί λλο θ θελα ν κάνω, τος παντποντίφεξ”, ατς πο φτιάχνει γέφυρες. γεφυροποις εναι βυζαντινολόγος. Δν εναι λλη πιστήμη.

  — Γιατί;

  — Εναι γεφυροποις κα χρονικ κα γεωγραφικ κα πολιτιστικά. Δν μπορες ν εσαι  βυζαντινολόγος σήμερα, ν δν ξέρεις τί καναν ο ραβες, τί καναν ο Ρσοι, τί καναν ο Δυτικοί. Τ Βυζάντιο εναι γέφυρα μεταξ σίας κα Ερώπης. πίσης εναι γέφυρα το λληνισμο τς λληνιστικς ποχς κα τν νεότερων χρόνων.

  — Τ Βυζάντιο εναι μεσαίωνας;

  — Καθόλου. Μεσαίωνας εναι ποχ το νταλλακτικο μπορίου. Στ Βυζάντιο δν πρχε ποτ τέτοιο μπόριο. Εχε τ νόμισμα, κανε μέσως τ ρήτρα χρυσο. πιπλέον εχε διοικητικος θεσμούς. ν ατοκράτορας δν κανε συναυτοκράτορα κάποιον, δν γινόταν τίποτε. Μποροσε ν κάνει συναυτοκράτορα ποιον θελε, σχέτως ν τς περισσότερες φορς κανε τν γιό του.

  Δν πάρχει κν δυναστεία στ Βυζάντιο.

  μες λέμε, γι παράδειγμα, δυναστεία τν Κομνηνν, λλ ατ εναι βλακώδη. λληνικς μεσαίωνας εναι Τουρκοκρατία.

  Τ 400 χρόνια Τουρκοκρατίας».

 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ αρ. φύλλου 1835

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Κορυφή