Τό μίσος του ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη

Μανώλης Κοττάκης Οκτ 21, 2022

 

Ἰδού γιατί θά εἶστε δεύτεροι αἰωνίως – Ἀρνοῦνται σέ Ἕλληνες μαθητές νά ἐπιλέξουν τήν παρακολούθηση προγραμμάτων τῆς Ἐκκλησίας – Ἄν ἐπρόκειτο γιά μουσουλμάνους, θά «ἔσκιζαν» τά ἱμάτιά τους

Μία διπλῆ πολιτική ἀθλιότητα διέπραξαν χθές 12 βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ ἐπικεφαλῆς τόν βουλευτή Ἀθηνῶν Νῖκο Φίλη. Μέ ἐρώτησή τους στό Ὑπουργεῖο Παιδείας διαμαρτύρονται γιά τήν ἐπιλογή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων νά παραχωρήσει κατά τίς ἀπογευματινές ὧρες σχολικές αἴθουσες σέ ἱερούς ναούς τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά πραγματοποιοῦν ἐκεῖ τά προγράμματά τους· τά ὁποῖα δύναται κανείς νά παρακολουθήσει ἐλευθέρως. Ὄχι ὑποχρεωτικῶς.

Ἐκτός ἀπό τήν ἀθλιότητα νά ἀμφισβητεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τό δικαίωμα Ἑλλήνων πολιτῶν, μαθητῶν καί μαθητριῶν νά μάθουν τήν θρησκεία τους ἤ νά μετάσχουν σέ ἀθλητικές δραστηριότητες ἱερῶν ναῶν, ὁ κύριος Φίλης καί οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (Φάμελλος, Σκουρλέτης, Μωραΐτης, Βασιλικός, Δρίτσας κ.ἄ.) μέ τήν ἐρώτησή τους αὐτή διέπραξαν μία ἀκόμη μεγαλύτερη ἀθλιότητα. Διαμαρτυρήθηκαν εἰδικῶς γιά τήν συμμετοχή τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, στήν ὁποία ὑπῆρξε ἕνα φεγγάρι ἐπίτροπος ὁ παιδεραστής Ἠλίας Μίχος, στά προγράμματα τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπονοῶντας, ὕπουλα, ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων παραχωρεῖ αἴθουσες σέ ναούς πού συχνάζουν… παιδεραστές! Χωρίς νά ἔχουν εὐθέως τήν τόλμη νά τό ποῦν. Εἶναι γνωστή ἡ ἀντιπάθεια τοῦ κυρίου Φίλη καί σέ ὅσους φιλήσυχους πολῖτες «κύρ Παντελῆδες» προσεύχονται στίς ἐκκλησίες καί στήν ἴδια τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἄν καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, σέ περίπτωση πού αὐτά τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα εἶχαν τυχόν ἐκπονηθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὁ τομεάρχης Παιδείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν θά ἔκανε τόσο φλογερή ἀντιπολίτευση.

Ἐν πάση περιπτώσει. Ἄν ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἦταν ἕνα κόμμα πού –πλήν ἐξαιρέσεων (κρυπτοχριστιανοί βουλευτές του ἐξομολογοῦνται μυστικά στήν Τῆνο)– μισεῖ τόσο παθολογικά τήν Ὀρθοδοξία, ὁ τομεάρχης του θά εἶχε τήν εὐαισθησία νά καλέσει στό τηλέφωνο τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο ἤ τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, νά ρωτήσει: «Περί τίνος πρόκειται;», ἀντί νά «ἀφρίζει» στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι ἕνα φυλλάδιο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀναφέρεται στήν «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» καί σέ «στιγμές χαρᾶς δίπλα στόν Χριστό». Ἀλλά φεῦ. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι γεννημένοι δεύτεροι. Μισοῦν τούς προκομμένους «κύρ Παντελῆδες» τῆς μεσαίας τάξης, μισοῦν ὅσους ἐπιλέγουν νά μαθαίνουν τήν θρησκεία τους, μισοῦν τούς ἱερεῖς καί τούς ἱερούς ναούς· οἱ ὁποῖοι ἱερεῖς, παρά ὁρισμένες ἐξαιρέσεις πού στιγματίστηκαν, εἶναι τό ἀποκούμπι τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Ἄς μπεῖ στό διαδίκτυο ὁ φανατικός κύριος Φίλης νά ἀκούσει ἕνα κήρυγμα ἀγάπης τοῦ πατέρα Βαρνάβα Γιάγκου στήν Παναγία Λαοδηγήτρια τῆς Θεσσαλονίκης, ἄς μάθει πόσοι δεκάδες νέοι παρακολουθοῦν τήν δεύτερη λειτουργία του κάθε Κυριακή καί ἄς μιλήσει μετά γιά… κατήχηση!

Ὅπως, ὅμως, γράψαμε ἀπό τήν ἀρχή, ἡ ἀθλιότητα τήν ὁποία διέπραξε ὁ κύριος Φίλης καί πρέπει νά τόν ἀποδοκιμάσει δημοσίως ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, Ἀλέξης Τσίπρας, εἶναι διπλῆ. Πρῶτον καί κύριον, στοχοποίησε ὅλους τούς ἱερούς ναούς τοῦ δοκιμαζομένου, λόγῳ τῆς ὑπόθεσης τῆς παιδεραστίας Μίχου, τετάρτου δημοτικοῦ διαμερίσματος, στό ὁποῖο ὑπάγεται καί ὁ Κολωνός. Τήν στιγμή πού ἡ ἐκεῖ τοπική κοινωνία εἶναι ζαλισμένη ἀπό τίς ἀποκαλύψεις, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ εὐθύνη Φίλη στοχοποιεῖ 13 δημοτικά σχολεῖα, τῶν ὁποίων οἱ ἐπιτροπές ἀποφάσισαν νά παραχωροῦν Παρασκευές καί Κυριακές, ὅταν εἶναι κλειστά τά σχολεῖα, αἴθουσες στήν Ἐκκλησία. Ἀκόμη χειρότερη εἶναι ἡ ἐπιλογή του νά κάνει ὀνομαστική ἀναφορά στόν ἱερό ναό, ὅπου ἦταν κάποτε ἐπίτροπος ὁ Μίχος καί ἐξεδιώχθη λόγῳ τοῦ παραγοντισμοῦ του.

Γράφει ἡ ἐρώτηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: «Ἀνάμεσα στίς πέντε ἐκκλησίες πού ἔχουν ζητήσει καί ἔχουν λάβει θετική γνωμοδότηση, εἶναι καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ Λόφου Σκουζέ, πού ἐμφανίζεται ὡς φορέας τοῦ προγράμματος στό 127ο Δημοτικό Σχολεῖο». Οἱ βουλευτές ὑποστηρίζουν ὅτι «γονεῖς στήν συγκεκριμένη γειτονιά ζητοῦν νά ὑπάρξει ἄμεσος ἔλεγχος γιά τήν εἴσοδο τῶν κατηχητικῶν στά σχολεῖα». Εἶναι ντροπή. Τί θέλουν, ἄραγε, νά ὑπαινιχθοῦν οἱ βουλευτές καί δέν τό τολμοῦν; Ὅτι ὁ πατέρας Νικόλαος καί ἡ ἐκεῖ Ἐκκλησία θά κάνουν κατήχηση… παιδεραστίας; Πέραν αὐτῶν ὅμως. Ἡ ἀθλιότης ἔχει καί συνέχεια. Καί ἐπί τῆς διαδικασίας καί ἐπί τῆς οὐσίας. Ἐπί τῆς διαδικασίας, διότι οἱ δῆμοι παραχωροῦν σέ συλλόγους, σωματεῖα, πολιτιστικούς θεσμούς τίς αἴθουσες τῶν σχολείων γιά τήν διοργάνωση ἐκδηλώσεων πού ἀνυψώνουν τό πνεῦμα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιατί πρέπει νά ἐξαιρεῖται; Εἶναι θεσμός δευτέρας κατηγορίας; Στό παρελθόν, σχολικές αἴθουσες, πού παραχωρήθηκαν σέ ὁμάδες μεταναστῶν στήν Κρήτη, ἀξιοποιήθηκαν ἀπό Ἀλβανούς ἐθνικιστές γιά ἀλυτρωτική προπαγάνδα κατά τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιδείχθηκαν σέ αὐτά τά προγράμματα χάρτες μέ τήν Μεγάλη Ἀλβανία ἕως τήν Θεσπρωτία. Γιατί, ἄραγε, τότε ἐσίγησε ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν κατήχηση ἀνθελληνισμοῦ;

Ἀλλά καί ἐπί τῆς οὐσίας. Ὁ Γάλλος συγγραφεύς Μισέλ Οὐελμπέκ στήν «Ὑποταγή» γράφει ὅτι τά δεινά πού ἐπέφεραν τήν ἀλλοίωση τῆς γαλλικῆς ταυτότητας καί τήν αὔξηση τοῦ ἐξτρεμισμοῦ, ὀφείλονται στήν ἀγαπημένη οὐδετεροθρησκεία τοῦ κυρίου Φίλη.Ἀπό τήν στιγμή πού ἔπαψε κάθε ἀναφορά στόν Χριστιανισμό, πού εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητος (ἀπαλείφθηκε ἀπό τό προοίμιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγματος!), τότε βρῆκε ἄπειρο χῶρο τό ριζοσπαστικό Ἰσλάμ, γιά νά τρυπώσει μέσα στά «σακίδια» τῶν Γάλλων μαθητῶν.Μέ συνέπεια πολλοί ἐξτρεμιστές τοῦ ἀκραίου Ἰσλάμ [ὑπάρχει ἀσφαλῶς καί τό μετριοπαθές] νά ξεπηδοῦν πλέον ἀπό τίς τάξεις τῶν ἐξισλαμισθέντων Χριστιανῶν!Αὐτό θέλει ὁ ΣΥΡΙΖΑ; Νά ἐκδιωχθεῖ ὁ Χριστιανισμός ἀπό τά σχολεῖα [συναφής ἡ ἀντιπάθειά του στά Θρησκευτικά], γιά νά βρεῖ πρόσφορο ἔδαφος πρός ἄνθιση ὁ ἐξτρεμισμός; Δέν θέλουμε νά τό πιστέψουμε.

Κλείνω αὐτό τό στενάχωρο σημείωμα, γιατί ἀναγκάζομαι νά ἐπικρίνω τόν Νῖκο Φίλη, τήν δημοσιογραφική πορεία τοῦ ὁποίου τιμῶ μέ κεφαλαῖα, ὄχι ὅμως καί τήν πολιτική, μέ μία προσωπική κατάθεση. Στό μακρινό 1985, κατηχητικό μᾶς ἔκανε ὁ ἀριστερός παπᾶ Ἠλίας Ὑφαντῆς ἀπό τό Περιστέρι μέ καταγωγή ἀπό τήν Αἰτωλοακαρνανία. Ἄλλοτε παίζαμε μπάσκετ στό προαύλιο τοῦ σχολείου καί μετά συζητούσαμε ἐπίκαιρα θέματα ὑπό τήν ὀπτική τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλοτε δίναμε ραντεβού στίς κερκίδες τοῦ Δημοτικοῦ Σταδίου Αἴγινας. Πρῶτα συζητούσαμε μέ πάθος καί μετά μέ μπροστάρη τόν παππᾶ, ὁ ὁποῖος σούταρε στό «ξερό» μέ τά ρᾶσα, παίζαμε μπάλα. Δέν πάθαμε τίποτε ἀπό τήν «κατήχηση». Καλοί Ἕλληνες γίναμε.

 

Κορυφή