ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

Στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τις επουράνιες ασώματες δυνάμεις και στις 9 γιορτάζει έναν ένσαρκο άγγελο τον άγιο Νεκτάριο. Άγγελος ο άγιος Νεκτάριος; Ναι διότι υπήρξε·

 

Α´. Επίσκοπος.

Και οι επίσκοποι στην αγία Γραφή ονομάζονται άγγελοι. Ανοίξτε το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα δείτε εκεί  το Άγιο Πνεύμα να λέγει στον Ιωάννη, τον απόστολο και ευαγγελιστή αλλά και προφήτη της Καινής Διαθήκης, τα εξής· «Τω αγγέλω της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον· τω αγγέλω της εν Σμύρνη, της εν Περγάμω, της εν Θυατείροις, της εν Σάρδεσιν, της εν Φιλαδελφεία, της εν Λαοδικεία εκκλησίας γράψον·».

 

Β´. Κήρυξ που ετοίμαζε τον κόσμο να δεχθεί τον Χριστό.

Στην αγία Γραφή άγγελος ονομάζεται ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. «Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου· φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού» (Μαρκ. 1,2-3). Έτσι και ο άγιος Νεκτάριος, ο μιμητής του Προδρόμου, είναι άγγελος Κυρίου. Ανοίγει το δρόμο με το έργο του ως κληρικού να έρθουν οι άνθρωποι κοντά στον Χριστό.

 

Γ´. Αυτός που μετέφερε στην εποχή του, αλλά και μεταφέρει συνεχώς ανά τους αιώνες με τα συγγράματά του το θέλημα του Κυρίου στους ανθρώπους.

Κάθε επίσκοπος, όπως προαναφέραμε, αλλά και κάθε κληρικός ή και λαϊκός ακόμη που μεταφέρει το λόγο του Θεού, μέσα στον οποίο εμπεριέχεται το θέλημά του, είναι άγγελος Κυρίου. Διότι κάνει ότι και οι άγγελοι.

Μερικοί λένε· «Να έβλεπα έναν άγγελο να μου πει τι θα κάνω. Έτσι θα συγκλονισθώ και θα αλλάξω». Μα υπάρχουν άγγελοι. Είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς. Εφόσον αυτά που λένε είναι από τη Γραφή, ας τους ακούμε.

Αν ακούγαμε τον ίδιο το Θεό, θα παθαίναμε ότι και οι Ισραηλίται στο Σινά, που ζήτησαν από τον Μωυσή να μιλήσει αυτός με το Θεό και να τους πει τι θέλει και όχι ο Θεός στους ίδιους, γιατί θα πεθαίνανε από το φόβο (Εξ. 20,19).

Αν μας μιλούσε πάλι άγγελος ίσως παθαίναμε ότι έπαθε ο προφήτης Δανιήλ σε ανάλογη οπτασία, που χτυπούσε η ψυχή του να βγει από το σώμα, όπως το πουλάκι που φυλακίζεται σε ένα δωμάτιο και προσπαθώντας να βρει διέξοδο χτυπάει στις πλευρές των τοίχων τρελλό από φόβο και αγωνία (πρβλ. Δανιήλ 10 κεφ.).

 

Δ´. Άνθρωπος προσευχής.

Εάν διαβάσουμε το 6ον κεφάλαιο του Ησαΐα θα δούμε τα Σεραφίμ να περιτριγυρίζουν το θρόνο του Θεού και να ψάλλουν συνεχώς τον ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Το ίδιο βλέπουμε και στα οράματα της Αποκαλύψεως· οι άγγελοι προσφέρουν αενάως και συνεχώς δοξολογία στο Θεό, χωρίς να κουράζονται, χωρίς να πέφτουν στην ακηδία, αλλά αντίθετα νοιώθουν ηδονή, ευχαρίστηση, άπειρη και ανέκφραστη αγαλλίαση. 

Και οι φιλόθεες ψυχές λένε και σ’ αυτή τη ζωή συνεχώς τα λόγια του Δαυίδ· «εξομολογήσομαί σοι Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώ σοι» (Ψαλμ. 137,1). Το «εναντίον αγγέλων» ο ι. Χρυσόστομος το ερμηνεύει «θα συναγωνισθώ τους αγγέλους σου Κύριε στην προσευχή». Αν και φέρω σώμα, ενώ αυτοί είναι ασώματοι· αν και κουράζομαι, ενώ αυτοί είναι ακούραστοι· αν και είμαι θνητός, ενώ αυτοί είναι αθάνατοι· αν και έχω την ανάγκη του ύπνου, ενώ αυτοί δεν κοιμούνται· εν τούτοις θα συναγωνιστώ μαζί τους.

Έτσι και ο άγιος Νεκτάριος προσευχόταν συνεχώς, έψαλλε και υμνούσε τον Θεό, έγραφε ύμνους και προσευχές και συναγωνίζονταν τους αγγέλους στην υμνωδία. Πάλευε με τον Θεό την ώρα της προσευχής, όπως πάλεψε ο Ιακώβ στην Παλαιά Διαθήκη.

 

Ε´. Άνθρωπος αρετής. Στην πατερική φιλολογία και στην εκκλησιαστική υμνογραφία, ονομάζονται ένσαρκοι και επίγειοι άγγελοι ή ισάγγελοι ή επουράνιοι άνθρωποι, πρόσωπα μεγάλης αγιότητας όπως ο προφήτης Ηλίας, ή μεγάλοι ασκητές. Τον άνθρωπο που ζει ενάρετα τον θαυμάζουν και τον υμνούν όλοι σαν άγγελο. Ακόμη και αυτοί οι ειδωλολάτρες ύμνησαν την αρετή. Ο άγιος Νεκτάριος αναφέρει σε έργο του τον «Ύμνο στην αρετή» του Αριστοτέλη.

 

Αρετά, πολύμοχθε γένει βροτείῳ, Αρετή, πολυβάσανη για την ανθρώπινη γενιά,

 

θήραμα κάλλιστον βίῳ, αποτελείς το καλύτερο κυνηγι σε αυτήν την ζωή.

 

σᾶς πέρι, παρθένε, μορφᾶς για σένα κοπέλα μου και για την πανώρια σου μορφή

 

καὶ θανεῖν ζαλωτὸς ἐν Ἑλλάδι πότμος είναι ζηλευτός και ο θάνατος στην Ελλάδα

 

καὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς ἀκάμαντας· και να υποστεί κανείς ατελείωτες δοκιμασίες.

  

τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις οι ιδιότητες που στοχεύεις να καταλάβουν τον λογισμό ενός ανθρώπου,

 

καρπὸν ἰσαθάνατον χρυσοῦ τε κρεῖσσον φέρνουν σε αυτόν, τον καρπό της αθανασίας που είναι πιο σπουδαίος και από το χρυσάφι...

 

Ας μιμηθούμε κατά τη δύναμη και την πνευματικότητά μας τον άγιο Νεκτάριο κι ας γίνουμε κι εμείς κατ’ αναλογία της πίστεως και της προσπαθείας μας άγγελοι μικροί εν Κυρίω.

 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

www.pmeletios.com

 
Κορυφή